سه شنبه, 2 مرداد, 1403
حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید هدیه هفتم 600x330 - حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید

حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید

یکی از سوالات درس پیام های آسمانی این است که حالت مومنان در هنگام مرگ چگونه است؟ در ادامه درباره این موضوع مباحثی را بیان می کنیم:

درس هفتم: تلخ و شیرین

1- چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی دردل نداشت؟

پاسخ: زیرا ازعملکرد خود در طول این یک سال مطمئن بودوتوانسته بود برای ادامه زندگی خود درجزیره محیطی مناسب فراهم نماید.

2- مرگ برای چه کسانی وحشتناک وناخوشایند است؟چرا؟

پاسخ: کافران وگناهکاران-چون دنیای خودرا آباد کرده اند وآخرت خودرا خراب ویران نموده اند ،دراین دنیا به هوس ها ومعصیت ها پرداخته وهرچه داشته اند مصرف کرده اند وزادوتوشه ای برای آخرت خود نفرستاده اند.

3- حالت مومنان وکافران را هنگام مرگ توضیح دهید؟

پاسخ: مومنان درزندگی خودبه خداوپیامبرانش ایمان دارند وبه فکر زندگی پس از مرگ هستند،وهیچ ترسی ندارند؛چراکه می دانند درزندگی جدید خود نیز درآرامش وراحتی به سرخواهند برد.اما کافران وبدکارانی که تمام زندگی خودرابه خوشگذرانی وتفریح دردنیا می پردازندوبرای سفرخود توشه ای آماده نمی کنند،اصلاًدوست ندارند از این دنیا بروند؛زیرا می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها وسرآغاز سختی هاست.

4- وضعیت ماانسان ها درهنگام رفتن ازاین دنیا با انسان های دیگر …. است.

پاسخ: متفاوت

5- هنگامی که فرشتگان روح انسان های پاک را می گیرند به آنها چه وعده ای می دهند؟

پاسخ: بهشت

6- هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گیرند به آنها په وعده ای می دهند؟

پاسخ: عذاب آتش

دعا براي باطل كردن طلسم و جادو
کلیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *