چهارشنبه, 8 آذر, 1402
4000 600x330 - لغات 4000 essential english words با ترجمه فارسی

لغات 4000 essential english words با ترجمه فارسی

4000 Essential English Words یک مجموعه شش کتابی است که با تمرکز بر روی کلمات کاربردی طراحی شده است تا دایره لغات زبان آموزان را از ابتدا تا سطوح پیشرفته تقویت کند. این مجموعه کلمات متنوعی را ارائه می‌کند که درصد زیادی از کلماتی را که در بسیاری از متون گفتاری یا نوشتاری یافت می‌شود، پوشش می‌دهد. بنابراین، پس از تسلط بر این واژه‌های هدف، زبان‌آموزان قادر خواهند بود تا زمانی که اقلام واژگانی را به صورت نوشتاری و گفتاری با آن‌ها مواجه می‌شوند، کاملاً درک کنند. هر درس 20 کلمه را ارائه می دهد که در جملات نمونه تعریف و استفاده می شود. فعالیت‌های کتاب‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کلمات را در کاربردهای مختلف ارائه کنند تا فراگیران بتوانند به طور کامل نحوه استفاده از آنها را ببینند. همچنین در پایان هر بخش یک داستان وجود دارد که حاوی کلمات هدف واحد است تا مثال‌های بیشتری از کلمات مورد استفاده در اختیار زبان‌آموز قرار دهد. هر سطح به درستی زبان آموز را برای مرحله بعدی آماده می کند که به تدریج زبان آموز را با واژگان و داستان های پیچیده تر به چالش می کشد. ویژگی‌های کلیدی عبارتند از:

(1) تعاریف و مثال‌های واضح و قابل درک.

(2) فعالیت های مختلف برای تقویت واژگان هدف.

(3) توسعه تدریجی واژگان در سطوح مختلف.

(4) داستان های اصلی که از کلمات هدف استفاده می کنند.

(5) تصاویر رنگی مفید که هر کلمه هدف را نشان می دهد.

(6) ضبط‌های صوتی تکمیلی قابل دانلود رایگان از فهرست‌های کلمات و داستان‌های هدف برای کمک به شنیدن و تلفظ.

4000 لغت پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

1: The
حرف تعریف

2: Be
بودن

3: And
و

4: Of
از

5: A
حرف تعریف یک

6: In
به

7: To
به

8: Have
داشتن

9: It
آن

10: I
من

11: That
که

12: For
برای

13: You
شما

14: He
او

15: With
با

16: On
بر

17: Do
انجام دادن

18: Say
گفتن

19: This
این

20: They
آنها

21: At
در

22: But
اما

23: We
ما

24: His
او

25: From
از

26: Not
نه

27: By
توسط

28: She
او

29: Or
یا

30: As
مانند

31: What
چه

32: Go
رفتن

33: Their
شان

34: Can
می تواند

35: Who
که

36: Get
رسیدن

37: If
اگر

38: Would
خواهد بود

39: Her
او

40: All
تمام

41: My
من

42: Make
ساخت

43: About
در باره

44: Know
دانستن

45: Will
اراده

46: Up
بالا

47: One
یک

48: Time
زمان

49: There
آنجا

50: Year
سال

51: So
پس

52: Think
فکر کردن

53: When
وقتی که

54: Which
که

55: Them
آنها

56: Some
برخی از

57: Me
به من

58: People
مردم

59: Take
گرفتن

60: Out
خارج

61: Into
به

62: Just
فقط

63: See
دیدن

64: Him
او را

65: Your
خود را

66: Come
رسیدن

67: Could
میتوانست

68: Now
اکنون

69: Than
نسبت به

70: Like
مانند

71: Other
دیگر

72: How
چگونه

73: Then
سپس

74: Its
آن

75: Our
ما

76: Two
دو

77: More
بیشتر

78: These
اینها

79: Want
خواست

80: Way
راه

81: Look
نگاه

82: First
اولین

83: Also
همچنین

84: New
جدید

85: Because
زیرا

86: Day
روز

87: Use
استفاده

88: No
هیچ

89: Man
مرد

90: Find
پیدا کردن

91: Here
اینجا

92: Thing
چیز

93: Give
دادن

94: Many
بسیاری

95: Well
خوب

96: Only
فقط

97: Those
کسانی که

98: Tell
گفتن

99: Very
بسیار

100: Even
حتی

101: Back
پشت

102: Any
هر

103: Good
خوب

104: Woman
زن

105: Through
از طریق

106: Us
ما

107: Life
زندگی

108: Child
کودک

109: Work
کار

110: Down
پایین

111: May
ممکن است

112: After
پس از

113: Should
باید

114: Call
صدا

115: World
جهان

116: Over
روی

117: School
مدرسه

118: Still
هنوز

119: Try
امتحان

120: Last
آخر

121: Ask
پرسیدن

122: Need
نیاز

123: Too
هم

124: Feel
احساس

125: Three
سه

126: State
دولت

127: Never
هرگز

128: Become
شدن

129: Between
میان

130: High
زیاد

131: Really
واقعا

132: Something
چیزی

133: Most
بیشترین

134: Another
دیگر

135: Much
بسیار

136: Family
خانواده

137: Own
خود

138: Leave
مرخصی

139: Put
قرار دادن

140: Old
قدیمی

141: While
در حین

142: Mean
متوسط

143: Keep
نگاه داشتن

144: Student
دانشجو

145: Why
چرا

146: Let
اجازه

147: Great
بزرگ

148: Same
همان

149: Big
بزرگ

150: Group
گروه

151: Begin
شروع

152: Seem
به نظر می رسد

153: Country
کشور

154: Help
کمک

155: Talk
صحبت

156: Where
جایی که

157: Turn
نوبت

158: Problem
مشکل

159: Every
هر

160: Start
شروع

161: Hand
دست

162: Might
قدرت

163: American
امریکایی

164: Show
نشان

165: Part
بخش

166: Against
در برابر

167: Place
محل

168: Such
چنین

169: Again
دوباره

170: Few
کمی از

171: Case
مورد

172: Week
هفته

173: Company
شرکت

174: System
سیستم

175: Each
هر

176: Right
راست

177: Program
برنامه

178: Hear
شنیدن

179: Question
سوال

180: During
در طی

181: Play
بازی

182: Government
دولت

183: Run
دویدن

184: Small
کوچک

185: Number
شماره

186: Off
خاموش

187: Always
همیشه

188: Move
حرکت

189: Night
شب

190: Live
زنده

191: Mr
آقای

192: Point
نقطه

193: Believe
باور

194: Hold
نگه داشتن

195: Today
امروز

196: Bring
را

197: Happen
اتفاق می افتد

198: Next
بعد

199: Without
بدون

200: Before
قبل از

201: Large
بزرگ

202: Million
میلیون

203: Must
باید

204: Home
خانه

205: Under
تحت

206: Water
اب

207: Room
اتاق

208: Write
نوشتن

209: Mother
مادر

210: Area
منطقه

211: National
ملی

212: Money
پول

213: Story
داستان

214: Young
جوان

215: Fact
حقیقت

216: Month
ماه

217: Different
مختلف

218: Lot
خیلی

219: Study
مطالعه

220: Book
کتاب

221: Eye
چشم

222: Job
کار

223: Word
کلمه

224: Though
اگر چه

225: Business
تجارت

226: Issue
موضوع

227: Side
سمت

228: Kind
نوع

229: Four
چهار

230: Head
سر

231: Far
دور از

232: Black
سیاه

233: Long
طولانی

234: Both
هر دو

235: Little
کوچک

236: House
خانه

237: Yes
بله

238: Since
پس از

239: Provide
ارائه

240: Service
سرویس

241: Around
در اطراف

242: Friend
دوست

243: Important
مهم

244: Father
پدر

245: Sit
نشستن

246: Away
دور

247: Until
تا

248: Power
قدرت

249: Hour
ساعت

250: Game
بازی

251: Often
غالبا

252: Yet
هنوز

253: Line
خط

254: Political
سیاسی

255: End
پایان

256: Among
در میان

257: Ever
همیشه

258: Stand
ایستادن

259: Bad
بد

260: Lose
از دست دادن

261: However
اما

262: Member
عضو

263: Pay
پرداخت

264: Law
قانون

265: Meet
ملاقات

266: Car
اتومبیل

267: City
شهرستان

268: Almost
تقریبا

269: Include
عبارتند از

270: Continue
ادامه

271: Set
مجموعه

272: Later
بعد

273: Community
انجمن

274: Name
نام

275: Five
پنج

276: Once
یک بار

277: White
سفید

278: Least
کمترین

279: President
رئیس جمهور

280: Learn
یاد بگیرند

281: Real
واقعی

282: Change
تغییر

283: Team
تیم

284: Minute
دقیقه

285: Best
بهترین

286: Several
چند

287: Idea
فکر

288: Kid
بچه

289: Body
بدن

290: Information
اطلاعات

291: Nothing
هیچ

292: Ago
پیش

293: Lead
رهبری

294: Social
اجتماعی

295: Understand
فهمیدن

296: Whether
چه

297: Watch
ساعت

298: Together
با هم

299: Follow
دنبال کردن

300: Parent
پدر یا مادر

301: Stop
توقف

302: Face
صورت

303: Anything
هر چیزی

304: Create
ساختن

305: Public
عمومی

306: Already
قبلا

307: Speak
صحبت کردن

308: Others
دیگران

309: Read
خواندن

310: Level
سطح

311: Allow
اجازه دادن

312: Add
اضافه کردن

313: Office
دفتر

314: Spend
خرج کردن

315: Door
درب

316: Health
سلامت

317: Person
شخص

318: Art
هنر

319: Sure
مطمئن

320: War
جنگ

321: History
تاریخ

322: Party
حزب

323: Within
در داخل

324: Grow
رشد

325: Result
نتیجه

326: Open
باز

327: Morning
صبح

328: Walk
راه رفتن

329: Reason
دلیل

330: Low
کم

331: Win
پیروزی

332: Research
پژوهش

333: Girl
دختر

334: Guy
مرد

335: Early
در اوایل

336: Food
غذا

337: Moment
لحظه

338: Himself
خود

339: Air
هوا

340: Teacher
معلم

341: Force
مجبور

342: Offer
ارائه

343: Enough
کافی

344: Education
آموزش و پرورش

345: Across
در میان

346: Although
اگر چه

347: Remember
به یاد داشته باشید

348: Foot
پا

349: Second
دوم

350: Boy
پسر

351: Maybe
شاید

352: Toward
نسبت به

353: Able
قادر

354: Age
سن

355: Policy
سیاست

356: Everything
همه چیز

357: Love
عشق

358: Process
روند

359: Music
موسیقی

360: Including
از جمله

361: Consider
در نظر

362: Appear
به نظر می رسد

363: Actually
در حقیقت

364: Buy
خرید

365: Probably
شاید

366: Human
انسانی

367: Wait
صبر کردن

368: Serve
خدمت

369: Market
بازار

370: Die
مردن

371: Send
ارسال

372: Expect
انتظار

373: Sense
حس

374: Build
ساختن

375: Stay
ماندن

376: Fall
سقوط

377: Oh
اوه

378: Nation
ملت

379: Plan
طرح

380: Cut
قطع

381: College
کالج

382: Interest
علاقه

383: Death
مرگ

384: Course
دوره

385: Someone
کسی

386: Experience
تجربه

387: Behind
پشت سر

388: Reach
رسیدن به

389: Local
محلی

390: Kill
کشتن

391: Six
شش

392: Remain
ماندن

393: Effect
اثر

394: Yeah
آره

395: Suggest
نشان می دهد

396: Class
کلاس

397: Control
کنترل

398: Raise
بالا بردن

399: Care
مراقبت

400: Perhaps
شاید

401: Late
دیر

402: Hard
سخت

403: Field
رشته

404: Else
دیگر

405: Pass
عبور

406: Former
سابق

407: Sell
فروختن

408: Major
عمده

409: Sometimes
گاهی

410: Require
نیاز

411: Along
همراه

412: Development
توسعه

413: Themselves
خودشان

414: Report
گزارش

415: Role
نقش

416: Better
بهتر

417: Economic
اقتصادی

418: Effort
تلاش

419: Decide
تصمیم گیری

420: Rate
نرخ

421: Strong
قوی

422: Possible
ممکن

423: Heart
قلب

424: Drug
دارو

425: Leader
رهبر

426: Light
نور

427: Voice
صدا

428: Wife
زن

429: Whole
تمام

430: Police
پلیس

431: Mind
ذهن

432: Finally
سرانجام

433: Pull
کشیدن

434: Return
برگشت

435: Free
رایگان

436: Military
نظامی

437: Price
قیمت

438: Less
کمتر

439: According
مطابق

440: Decision
تصمیم

441: Explain
توضیح

442: Son
پسر

443: Hope
امید

444: Develop
توسعه

445: View
نظر

446: Relationship
ارتباط

447: Carry
بردن

448: Town
شهر

449: Road
جاده

450: Drive
راندن

451: Arm
بازو

452: TRUE
TRUE

453: Federal
فدرال

454: Break
شکستن

455: Difference
تفاوت

456: Thank
تشکر

457: Receive
گرفتن

458: Value
ارزش

459: International
بین المللی

460: Building
ساختمان

461: Action
اقدام

462: Full
کامل

463: Model
مدل

464: Join
پیوستن

465: Season
فصل

466: Society
جامعه

467: Tax
مالیات

468: Director
مدیر

469: Position
موقعیت

470: Player
نوازنده

471: Agree
موافقت

472: Especially
به خصوص

473: Record
رکورد

474: Pick
کلنگ

475: Wear
پوشیدن

476: Paper
مقاله

477: Special
ویژه

478: Space
فضا

479: Ground
زمین

480: Form
فرم

481: Support
پشتیبانی

482: Event
واقعه

483: Official
رسمی

484: Whose
که

485: Matter
ماده

486: Everyone
هر کس

487: Center
مرکز

488: Couple
زن و شوهر

489: Site
محل

490: Project
پروژه

491: Hit
اصابت

492: Base
پایه

493: Activity
فعالیت

494: Star
ستاره

495: Table
جدول

496: Court
دادگاه

497: Produce
محصول

498: Eat
خوردن

499: Teach
آموزش

500: Oil
نفت

501: Half
نیم

502: Situation
وضعیت

503: Easy
ساده

504: Cost
هزینه

505: Industry
صنعت

506: Figure
شکل

507: Street
خیابان

508: Image
تصویر

509: Itself
خود

510: Phone
تلفن

511: Either
هر دو

512: Data
اطلاعات

513: Cover
پوشش

514: Quite
کاملا

515: Picture
عکس

516: Clear
روشن

517: Practice
عمل

518: Piece
قطعه

519: Land
زمین

520: Recent
اخیر

521: Describe
توصیف

522: Product
محصول

523: Doctor
دکتر

524: Wall
دیوار

525: Patient
بیمار

526: Worker
کارگر

527: News
اخبار

528: Test
آزمون

529: Movie
سینما

530: Certain
معین

531: North
شمال

532: Personal
شخصی

533: Simply
بسادگی

534: Third
سوم

535: Technology
تکنولوژی

536: Catch
گرفتن

537: Step
گام

538: Baby
کودک

539: Computer
کامپیوتر

540: Type
نوع

541: Attention
توجه

542: Draw
قرعه کشی

543: Film
فیلم

544: Republican
جمهوری

545: Tree
درخت

546: Source
منبع

547: Red
قرمز

548: Nearly
تقریبا

549: Organization
سازمان

550: Choose
را انتخاب کنید

551: Cause
علت

552: Hair
مو

553: Century
قرن

554: Evidence
مدرک

555: Window
پنجره

556: Difficult
دشوار

557: Listen
گوش دادن

558: Soon
بزودی

559: Culture
فرهنگ

560: Billion
بیلیون

561: Chance
شانس

562: Brother
برادر

563: Energy
انرژی

564: Period
دوره

565: Summer
تابستان

566: Realize
تحقق بخشیدن

567: Hundred
صد

568: Available
موجود

569: Plant
گیاه

570: Likely
احتمالا

571: Opportunity
فرصت

572: Term
مدت

573: Short
کوتاه

574: Letter
نامه

575: Condition
شرط

576: Choice
انتخاب

577: Single
تک

578: Rule
رد

579: Daughter
دختر

580: Administration
حکومت

581: South
جنوب

582: Husband
شوهر

583: Congress
کنگره

584: Floor
طبقه

585: Campaign
کمپین

586: Material
ماده

587: Population
جمعیت

588: Economy
اقتصاد

589: Medical
پزشکی

590: Hospital
بیمارستان

591: Church
کلیسا

592: Close
نزدیک

593: Thousand
هزار

594: Risk
خطر

595: Current
جریان

596: Fire
آتش

597: Future
بعدی

598: Wrong
اشتباه

599: Involve
شامل

600: Defense
دفاع

601: Anyone
هر کس

602: Increase
افزایش

603: Security
امنیت

604: Bank
بانک

605: Myself
خودم

606: Certainly
قطعا

607: West
غرب

608: Sport
ورزش

609: Board
تخته

610: Seek
به دنبال

611: Per
در هر

612: Subject
موضوع

613: Officer
افسر

614: Private
خصوصی

615: Rest
استراحت

616: Behavior
رفتار

617: Deal
برخورد

618: Performance
کارایی

619: Fight
جنگ

620: Throw
پرتاب

621: Top
بالا

622: Quickly
سریعا

623: Past
گذشته

624: Goal
هدف

625: Bed
بستر

626: Order
نظم

627: Author
نویسنده

628: Fill
پر کردن

629: Represent
نشان دادن

630: Focus
کانون

631: Foreign
خارجی

632: Drop
رها کردن

633: Blood
خون

634: Upon
بر

635: Agency
نمایندگی

636: Push
فشار

637: Nature
طبیعت

638: Color
رنگ

639: Recently
تازه

640: Store
ذخیره

641: Reduce
کاستن

642: Sound
صدا

643: Note
یادداشت

644: Fine
خوب

645: Near
نزدیک

646: Movement
جنبش

647: Page
صفحه

648: Enter
وارد شدن

649: Share
سهم

650: Common
مشترک

651: Poor
فقیر

652: Natural
طبیعی

653: Race
نژاد

654: Concern
علاقه

655: Series
سلسله

656: Significant
قابل توجه

657: Similar
مشابه

658: Hot
داغ

659: Language
زبان

660: Usually
معمولا

661: Response
پاسخ

662: Dead
مرده

663: Rise
بالا رفتن

664: Animal
حیوانی

665: Factor
عامل

666: Decade
دهه

667: Article
مقاله

668: Shoot
شلیک

669: East
شرق

670: Save
صرفه جویی

671: Seven
هفت

672: Artist
هنرمند

673: Scene
صحنه

674: Stock
موجودی

675: Career
حرفه ای

676: Despite
با وجود

677: Central
مرکزی

678: Eight
هشت

679: Thus
بنابر این

680: Treatment
درمان

681: Beyond
خارج از

682: Happy
خوشحال

683: Exactly
کاملا

684: Protect
محافظت

685: Approach
روش

686: Lie
دروغ

687: Size
اندازه

688: Dog
سگ

689: Fund
صندوق

690: Serious
جدی

691: Occur
رخ می دهد

692: Media
رسانه ها

693: Ready
اماده

694: Sign
امضاء

695: Thought
فکر

696: List
فهرست

697: Individual
فرد

698: Simple
ساده

699: Quality
کیفیت

700: Pressure
فشار

701: Accept
پذیرفتن

702: Answer
پاسخ

703: Resource
منابع

704: Identify
شناسایی

705: Left
سمت چپ

706: Meeting
جلسه

707: Determine
مشخص کردن

708: Prepare
آماده

709: Disease
مرض

710: Whatever
هر چه

711: Success
موفقیت

712: Argue
استدلال

713: Cup
فنجان

714: Particularly
ویژه

715: Amount
مقدار

716: Ability
توانایی

717: Staff
کارکنان

718: Recognize
شناختن

719: Indicate
نشان دادن

720: Character
شخصیت

721: Growth
رشد

722: Loss
فقدان

723: Degree
درجه

724: Wonder
تعجب

725: Attack
حمله

726: Herself
خودش

727: Region
منطقه

728: Television
تلویزیون

729: Box
جعبه

730: TV
تلویزیون

731: Training
پرورش

732: Pretty
قشنگ

733: Trade
تجارت

734: Election
انتخاب

735: Everybody
هر کس

736: Physical
فیزیکی

737: Lay
غیر روحانی

738: General
عمومی

739: Feeling
احساس

740: Standard
استاندارد

741: Bill
لایحه

742: Message
پیام

743: Fail
شکست

744: Outside
خارج از

745: Arrive
رسیدن

746: Analysis
تحلیل

747: Benefit
سود

748: Sex
جنسی

749: Forward
به جلو

750: Lawyer
وکیل دادگستری

751: Present
ارائه

752: Section
بخش

753: Environmental
محیطی

754: Glass
شیشه

755: Skill
مهارت

756: Sister
خواهر

757: PM
PM

758: Professor
استاد

759: Operation
عمل

760: Financial
مالی

761: Crime
جرم

762: Stage
مرحله

763: Ok
خوب

764: Compare
مقایسه

765: Authority
قدرت

766: Miss
از دست

767: Design
طرح

768: Sort
نوع

769: Act
عمل

770: Ten
ده

771: Knowledge
دانش

772: Gun
تفنگ

773: Station
ایستگاه

774: Blue
ابی

775: Strategy
استراتژی

776: Clearly
به وضوح

777: Discuss
مورد بحث

778: Indeed
در واقع

779: Truth
حقیقت

780: Song
ترانه

781: Example
مثال

782: Democratic
دموکراتیک

783: Check
چک

784: Environment
محیط

785: Leg
پا

786: Dark
تاریک

787: Various
مختلف

788: Rather
بلکه

789: Laugh
خندیدن

790: Guess
حدس

791: Executive
اجرایی

792: Prove
ثابت کردن

793: Hang
چسبیدن به

794: Entire
تمام

795: Rock
سنگ

796: Forget
فراموش کردن

797: Claim
ادعا

798: Remove
برداشتن

799: Manager
مدیر

800: Enjoy
لذت بردن

801: Network
شبکه

802: Legal
حقوقی

803: Religious
مذهبی

804: Cold
سرد

805: Final
نهایی

806: Main
اصلی

807: Science
علم

808: Green
سبز

809: Memory
حافظه

810: Card
کارت

811: Above
در بالا

812: Seat
صندلی

813: Cell
سلول

814: Establish
ایجاد

815: Nice
خوب

816: Trial
محاکمه

817: Expert
متخصص

818: Spring
بهار

819: Firm
شرکت

820: Democrat
عضو حزب دموکرات

821: Radio
رادیو

822: Visit
بازدید

823: Management
اداره

824: Avoid
جلوگیری از

825: Imagine
تصور کنید

826: Tonight
امشب

827: Huge
کلان

828: Ball
توپ

829: Finish
پایان

830: Yourself
خودت

831: Theory
نظریه

832: Impact
ضربه

833: Respond
پاسخ

834: Statement
بیانیه

835: Maintain
نگه داشتن

836: Charge
اتهام

837: Popular
محبوب

838: Traditional
مرسوم

839: Onto
بر روی

840: Reveal
فاش کردن

841: Direction
جهت

842: Weapon
سلاح

843: Employee
کارمند

844: Cultural
فرهنگی

845: Contain
شامل

846: Peace
صلح

847: Pain
درد

848: Apply
اعمال می شود

849: Measure
اندازه

850: Wide
وسیع

851: Shake
تکان دادن

852: Fly
پرواز

853: Interview
مصاحبه

854: Manage
اداره کردن

855: Chair
صندلی

856: Fish
ماهی

857: Particular
خاص

858: Camera
دوربین

859: Structure
ساختار

860: Politics
سیاست

861: Perform
انجام دادن

862: Bit
ذره

863: Weight
وزن

864: Suddenly
ناگهان

865: Discover
پیدا کردن

866: Candidate
نامزد

867: Production
تولید

868: Treat
درمان

869: Trip
سفر

870: Evening
شب

871: Affect
اثر

872: Inside
داخل

873: Conference
کنفرانس

874: Unit
واحد

875: Style
سبک

876: Adult
بالغ

877: Worry
نگرانی

878: Range
محدوده

879: Mention
ذکر

880: Deep
عمیق

881: Edge
لبه

882: Specific
خاص

883: Writer
نویسنده

884: Trouble
زحمت

885: Necessary
لازم

886: Throughout
سراسر

887: Challenge
چالش

888: Fear
ترس

889: Shoulder
شانه

890: Institution
نهاد

891: Middle
وسط

892: Sea
دریا

893: Dream
خواب

894: Bar
بار

895: Beautiful
زیبا

896: Property
خاصیت

897: Instead
در عوض

898: Improve
بهبود

899: Stuff
چیز

900: Detail
جزئیات

901: Method
روش

902: Somebody
کسی

903: Magazine
مجله

904: Hotel
هتل

905: Soldier
سرباز

906: Reflect
منعکس کردن

907: Heavy
سنگین

908: Sexual
جنسی

909: Bag
کیسه

910: Heat
گرما

911: Marriage
ازدواج

912: Tough
سخت

913: Sing
خواندن

914: Surface
سطح

915: Purpose
هدف

916: Exist
وجود داشته باشد

917: Pattern
الگو

918: Whom
چه کسی

919: Skin
پوست

920: Agent
عامل

921: Owner
دارنده

922: Machine
ماشین

923: Gas
گاز

924: Ahead
پیش

925: Generation
نسل

926: Commercial
تجاری

927: Address
ادرس

928: Cancer
سرطان

929: Item
بخش

930: Reality
واقعیت

931: Coach
مربی

932: Mrs
خانم

933: Yard
حیاط

934: Beat
ضرب

935: Violence
خشونت

936: Total
کل

937: Tend
تمایل

938: Investment
سرمایه گذاری

939: Discussion
گفتگو

940: Finger
انگشت

941: Garden
باغ

942: Notice
توجه

943: Collection
مجموعه

944: Modern
مدرن

945: Task
کار

946: Partner
شریک

947: Positive
مثبت

948: Civil
مدنی

949: Kitchen
اشپزخانه

950: Consumer
مصرف کننده

951: Shot
عکس

952: Budget
بودجه

953: Wish
دلخواه

954: Painting
نقاشی

955: Scientist
دانشمند

956: Safe
ایمن

957: Agreement
موافقت

958: Capital
سرمایه

959: Mouth
دهان

960: Nor
نه

961: Victim
قربانی

962: Newspaper
روزنامه

963: Threat
تهدید

964: Responsibility
مسئولیت

965: Smile
لبخند

966: Attorney
وکیل

967: Score
نمره

968: Account
حساب

969: Interesting
جالب

970: Audience
حضار

971: Rich
غنی

972: Dinner
شام

973: Vote
رای

974: Western
غربی

12 پادکست انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی
کلیک

975: Relate
ارتباط

976: Travel
سفر

977: Debate
مناظره

978: Prevent
جلوگیری از

979: Citizen
شهروند

980: Majority
اکثریت

981: None
هیچ یک

982: Front
جلو

983: Born
متولد

984: Admit
پذیرفتن

985: Senior
ارشد

986: Assume
گرفتن

987: Wind
باد

988: Key
کلید

989: Professional
حرفه ای

990: Mission
ماموریت

991: Fast
سریع

992: Alone
تنها

993: Customer
مشتری

994: Suffer
رنج می برند

995: Speech
سخنرانی

996: Successful
موفق

997: Option
انتخاب

998: Participant
شرکت کننده

999: Southern
جنوبی

1000: Fresh
تازه

1001: Eventually
سرانجام

1002: Forest
جنگل

1003: Video
تصویری

1004: Global
جهانی

1005: Senate
مجلس سنا

1006: Reform
اصلاحات

1007: Access
دسترسی

1008: Restaurant
رستوران

1009: Judge
قاضی

1010: Publish
چاپ

1011: Relation
ارتباط

1012: Release
آزاد

1013: Bird
پرنده

1014: Opinion
نظر

1015: Credit
اعتبار

1016: Critical
بحرانی

1017: Corner
گوشه

1018: Concerned
علاقمند

1019: Recall
یاد

1020: Version
نسخه

1021: Stare
از روی تعجب و یا ترس نگاه کردن

1022: Safety
ایمنی

1023: Effective
موثر

1024: Neighborhood
همسایگی

1025: Original
اصلی

1026: Troop
دسته

1027: Income
درامد

1028: Directly
مستقیما

1029: Hurt
صدمه

1030: Species
گونه

1031: Immediately
بلافاصله

1032: Track
مسیر

1033: Basic
اساسی

1034: Strike
اعتصاب

1035: Sky
آسمان

1036: Freedom
ازادی

1037: Absolutely
کاملا

1038: Plane
هواپیما

1039: Nobody
هیچ کس

1040: Achieve
رسیدن

1041: Object
هدف

1042: Attitude
گرایش

1043: Labor
کار

1044: Refer
اشاره

1045: Concept
مفهوم

1046: Client
مشتری

1047: Powerful
قوی

1048: Perfect
کامل

1049: Nine
نه نفر

1050: Therefore
از این رو

1051: Conduct
رفتار

1052: Announce
اعلام

1053: Conversation
گفتگو

1054: Examine
بررسی

1055: Touch
لمس

1056: Please
لطفا

1057: Attend
حضور

1058: Completely
به طور کامل

1059: Variety
تنوع

1060: Sleep
خواب

1061: Involved
گرفتار

1062: Investigation
تحقیق

1063: Nuclear
اتمی

1064: Researcher
پژوهشگر

1065: Press
فشار

1066: Conflict
تضاد

1067: Spirit
روح

1068: Replace
جایگزین کردن

1069: British
انگلیسی

1070: Encourage
تشویق

1071: Argument
استدلال

1072: Camp
اردوگاه

1073: Brain
مغز

1074: Feature
خصیصه

1075: Afternoon
بعد از ظهر

1076: AM
AM

1077: Weekend
اخر هفته

1078: Dozen
دوجین

1079: Possibility
احتمال

1080: Insurance
بیمه

1081: Department
بخش

1082: Battle
نبرد

1083: Beginning
شروع

1084: Date
تاریخ

1085: Generally
عموما

1086: African
افریقایی

1087: Sorry
متاسف

1088: Crisis
بحران

1089: Complete
کامل

1090: Fan
پنکه

1091: Stick
چوب

1092: Define
تعریف

1093: Easily
به آسانی

1094: Hole
سوراخ

1095: Element
عنصر

1096: Vision
دید

1097: Status
وضعیت

1098: Normal
طبیعی

1099: Chinese
چینی

1100: Ship
کشتی

1101: Solution
راه حل

1102: Stone
سنگ

1103: Slowly
به آرامی

1104: Scale
مقیاس

1105: University
دانشگاه

1106: Introduce
معرفی

1107: Driver
راننده

1108: Attempt
کوشش

1109: Park
پارک

1110: Spot
نقطه

1111: Lack
عدم

1112: Ice
یخ

1113: Boat
قایق

1114: Drink
نوشیدن

1115: Sun
خورشید

1116: Distance
فاصله

1117: Wood
چوب

1118: Handle
دسته

1119: Truck
کامیون

1120: Mountain
کوه

1121: Survey
بررسی

1122: Supposed
مفروض

1123: Tradition
سنت

1124: Winter
زمستان

1125: Village
دهکده

1126: Soviet
شوروی

1127: Refuse
رد کردن

1128: Sales
فروش

1129: Roll
چرخش

1130: Communication
ارتباط

1131: Screen
پرده

1132: Gain
سود

1133: Resident
اقامت

1134: Hide
پنهان کردن

1135: Gold
طلا

1136: Club
باشگاه

1137: Farm
مزرعه

1138: Potential
پتانسیل

1139: European
اروپایی

1140: Presence
حضور

1141: Independent
مستقل

1142: District
ناحیه

1143: Shape
شکل

1144: Reader
خواننده

1145: Ms
خانم

1146: Contract
قرارداد

1147: Crowd
جمعیت

1148: Christian
مسیحی

1149: Express
سریع السیر

1150: Apartment
اپارتمان

1151: Willing
حاضر

1152: Strength
استحکام

1153: Previous
قبلی

1154: Band
باند

1155: Obviously
بدیهی است

1156: Horse
اسب

1157: Interested
علاقمند

1158: Target
هدف

1159: Prison
زندان

1160: Ride
سوار شدن

1161: Guard
نگهبان

1162: Terms
قوانین و مقررات

1163: Demand
تقاضا

1164: Reporter
خبرنگار

1165: Deliver
ارائه

1166: Text
متن

1167: Tool
ابزار

1168: Wild
وحشی

1169: Vehicle
وسیله نقلیه

1170: Observe
مشاهده

1171: Flight
پرواز

1172: Facility
امکان

1173: Understanding
درک

1174: Average
متوسط

1175: Emerge
پدیدار شدن

1176: Advantage
مزیت

1177: Quick
سریع

1178: Leadership
رهبری

1179: Earn
کسب درآمد

1180: Pound
پوند

1181: Basis
اساس

1182: Bright
روشن

1183: Operate
عمل

1184: Guest
مهمان

1185: Sample
نمونه

1186: Contribute
کمک

1187: Tiny
کوچک

1188: Block
مسدود کردن

1189: Protection
حفاظت

1190: Settle
واریز

1191: Feed
خوراک

1192: Collect
جمع کردن

1193: Additional
اضافی

1194: Highly
خیلی

1195: Identity
هویت

1196: Title
عنوان

1197: Mostly
غالبا

1198: Lesson
درس

1199: Faith
ایمان

1200: River
رودخانه

1201: Promote
ترویج

1202: Living
زندگی

1203: Count
شمار

1204: Unless
مگر

1205: Marry
ازدواج کردن

1206: Tomorrow
فردا

1207: Technique
تکنیک

1208: Path
مسیر

1209: Ear
گوش

1210: Shop
فروشگاه

1211: Folk
مردم

1212: Principle
اصل

1213: Survive
زنده ماندن

1214: Lift
بلند کردن

1215: Border
مرز

1216: Competition
رقابت

1217: Jump
پرش

1218: Gather
جمع کردن

1219: Limit
محدود کردن

1220: Fit
مناسب

1221: Cry
گریه

1222: Equipment
تجهیزات

1223: Worth
با ارزش

1224: Associate
وابسته

1225: Critic
نقاد

1226: Warm
گرم

1227: Aspect
منظر

1228: Insist
اصرار

1229: Failure
شکست

1230: Annual
سالیانه

1231: French
زبان فرانسه

1232: Christmas
کریسمس

1233: Comment
توضیح

1234: Responsible
مسئولیت

1235: Affair
امر

1236: Procedure
روش

1237: Regular
منظم

1238: Spread
گسترش

1239: Chairman
رئیس

1240: Baseball
بازی بیس بال

1241: Soft
نرم

1242: Ignore
چشم پوشی از

1243: Egg
تخم مرغ

1244: Belief
باور

1245: Demonstrate
نشان دادن

1246: Anybody
کسی

1247: Murder
قتل

1248: Gift
هدیه

1249: Religion
دین

1250: Review
این فایل نقد می نویسید:

1251: Editor
ویرایشگر

1252: Engage
تعامل با

1253: Coffee
قهوه

1254: Document
سند

1255: Speed
سرعت

1256: Cross
صلیب

1257: Influence
نفوذ

1258: Anyway
در هر صورت

1259: Threaten
تهدید

1260: Commit
ارتکاب

1261: Female
زن

1262: Youth
جوانان

1263: Wave
موج

1264: Afraid
ترسیده

1265: Quarter
ربع

1266: Background
زمینه

1267: Native
محلی

1268: Broad
پهن

1269: Wonderful
شگفت انگیز

1270: Deny
رد کردن

1271: Apparently
ظاهرا

1272: Slightly
کمی

1273: Reaction
واکنش

1274: Twice
دو برابر

1275: Suit
دادخواست

1276: Perspective
چشم انداز

1277: Growing
در حال رشد

1278: Blow
فوت

1279: Construction
ساخت

1280: Intelligence
هوش

1281: Destroy
از بین بردن

1282: Cook
پختن

1283: Connection
ارتباط

1284: Burn
سوختگی

1285: Shoe
کفش

1286: Grade
درجه

1287: Context
زمینه

1288: Committee
کمیسیون

1289: Hey
هی

1290: Mistake
اشتباه

1291: Location
محل

1292: Clothes
لباس

1293: Indian
هندی

1294: Quiet
ساکت

1295: Dress
لباس

1296: Promise
وعده

1297: Aware
مطلع

1298: Neighbor
همسایه

1299: Function
تابع

1300: Bone
استخوان

1301: Active
فعال

1302: Extend
گسترش

1303: Chief
رئیس

1304: Combine
ترکیب کردن

1305: Wine
شراب

1306: Below
در زیر

1307: Cool
سرد

1308: Voter
رای دهنده

1309: Learning
یادگیری

1310: Bus
اتوبوس

1311: Hell
جهنم

1312: Dangerous
خطر ناک

1313: Remind
یادآوری

1314: Moral
اخلاقی

1315: United
متحد

1316: Category
رده

1317: Relatively
نسبتا

1318: Victory
پیروزی

1319: Academic
دانشگاهی

1320: Internet
اینترنت

1321: Healthy
سالم

1322: Negative
منفی

1323: Following
متعاقب

1324: Historical
تاریخی

1325: Medicine
پزشکی

1326: Tour
سفر

1327: Depend
بستگی دارد

1328: Photo
عکس

1329: Finding
کشف

1330: Grab
گرفتن

1331: Direct
مستقیم

1332: Classroom
کلاس درس

1333: Contact
تماس

1334: Justice
عدالت

1335: Participate
شرکت کردن

1336: Daily
روزانه

1337: Fair
منصفانه

1338: Pair
جفت

1339: Famous
معروف

1340: Exercise
ورزش

1341: Knee
زانو

1342: Flower
گل

1343: Tape
نوار

1344: Hire
اجاره

1345: Familiar
مانوس

1346: Appropriate
مناسب

1347: Supply
عرضه

1348: Fully
کاملا

1349: Actor
بازیگر

1350: Birth
تولد

1351: Search
جستجو

1352: Tie
کراوات

1353: Democracy
دموکراسی

1354: Eastern
شرقی

1355: Primary
اولیه

1356: Yesterday
دیروز

1357: Circle
دایره

1358: Device
دستگاه

1359: Progress
پیشرفت

1360: Bottom
پایین

1361: Island
جزیره

1362: Exchange
مبادله

1363: Clean
تمیز کردن

1364: Studio
کارگاه

1365: Train
قطار

1366: Lady
خانم

1367: Colleague
همکار

1368: Application
کاربرد

1369: Neck
گردن

1370: Lean
خم

1371: Damage
خسارت

1372: Plastic
پلاستیک

1373: Tall
بلند

1374: Plate
صفحه

1375: Hate
نفرت

1376: Otherwise
وگرنه

1377: Writing
نوشته

1378: Male
مردانه

1379: Alive
زنده

1380: Expression
بیان

1381: Football
فوتبال

1382: Intend
قصد

1383: Chicken
جوجه

1384: Army
ارتش

1385: Abuse
سوء استفاده

1386: Theater
تئاتر

1387: Shut
بسته

1388: Map
نقشه

1389: Extra
اضافی

1390: Session
جلسه

1391: Danger
خطر

1392: Welcome
خوش آمد

1393: Domestic
خانگی

1394: Lots
بسیار

1395: Literature
ادبیات

1396: Rain
باران

1397: Desire
میل

1398: Assessment
ارزیابی

1399: Injury
صدمه

1400: Respect
احترام

1401: Northern
شمالی

1402: Nod
سرتکان دادن

1403: Paint
رنگ

1404: Fuel
سوخت

1405: Leaf
برگ

1406: Dry
خشک

1407: Russian
روسی

1408: Instruction
دستور العمل

1409: Pool
استخر

1410: Climb
بالا رفتن

1411: Sweet
شیرین

1412: Engine
موتور

1413: Fourth
چهارم

1414: Salt
نمک

1415: Expand
گسترش

1416: Importance
اهمیت

1417: Metal
فلز

1418: Fat
چربی

1419: Ticket
بلیط

1420: Software
نرمافزار

1421: Disappear
ناپدید شدن

1422: Corporate
شرکت ها

1423: Strange
عجیب

1424: Lip
لب

1425: Reading
مطالعه

1426: Urban
شهری

1427: Mental
روانی

1428: Increasingly
به طور فزاینده

1429: Lunch
ناهار

1430: Educational
آموزشی

1431: Somewhere
یک جایی

1432: Farmer
کشاورز

1433: Sugar
قند

1434: Planet
سیاره

1435: Favorite
محبوب

1436: Explore
اکتشاف کردن

1437: Obtain
گرفتن

1438: Enemy
دشمن

1439: Greatest
بزرگترین

1440: Complex
پیچیده

1441: Surround
احاطه

1442: Athlete
ورزشکار

1443: Invite
دعوت کردن

1444: Repeat
تکرار

1445: Carefully
بدقت

1446: Soul
روح

1447: Scientific
علمی

1448: Impossible
غیر ممکن

1449: Panel
تابلو

1450: Meaning
معنی

1451: Mom
مادر

1452: Married
متاهل

1453: Instrument
سند

1454: Predict
پیش بینی

1455: Weather
هوا

1456: Presidential
ریاست جمهوری

1457: Emotional
عاطفی

1458: Commitment
تعهد

1459: Supreme
عالی

1460: Bear
تحمل

1461: Pocket
جیب

1462: Thin
نازک

1463: Temperature
درجه حرارت

1464: Surprise
تعجب

1465: Poll
رای

1466: Proposal
پیشنهاد

1467: Consequence
نتیجه

1468: Breath
نفس

1469: Sight
نظر

1470: Balance
تعادل

1471: Adopt
اتخاذ

1472: Minority
اقلیت

1473: Straight
مستقیم

1474: Connect
اتصال

1475: Works
کار می کند

1476: Teaching
آموزش

1477: Belong
تعلق

1478: Aid
کمک

1479: Advice
نصیحت

1480: Okay
خوب

1481: Photograph
عکس

1482: Empty
خالی

1483: Regional
منطقهای

1484: Trail
دنباله

1485: Novel
رمان

1486: Code
قانون

1487: Somehow
بطریقی

1488: Organize
سازمان دادن

1489: Jury
هیئت منصفه

1490: Breast
پستان

1491: Iraqi
عراقی

1492: Acknowledge
اذعان

1493: Theme
موضوع

1494: Storm
طوفان

1495: Union
اتحادیه

1496: Desk
میز

1497: Thanks
تشکر

1498: Fruit
میوه

1499: Expensive
گران

1500: Yellow
زرد

1501: Conclusion
نتیجه

1502: Prime
نخست

1503: Shadow
سایه

1504: Struggle
مبارزه

1505: Conclude
نتیجه گیری

1506: Analyst
روانکاو

1507: Dance
رقص

1508: Regulation
تنظیم

1509: Being
وجود

1510: Ring
حلقه

1511: Largely
تا حد زیادی

1512: Shift
تغییر

1513: Revenue
درامد

1514: Mark
علامت

1515: Locate
قرار دادن

1516: County
شهرستان

1517: Appearance
ظاهر

1518: Package
بسته

1519: Difficulty
مشکل

1520: Bridge
پل

1521: Recommend
توصیه

1522: Obvious
واضح

1523: Basically
بطور اساسی

1524:

1525: Generate
تولید

1526: Anymore
دیگر

1527: Propose
پیشنهاد

1528: Thinking
تفکر

1529: Possibly
احتمالا

1530: Trend
گرایش

1531: Visitor
مهمان

1532: Loan
وام

1533: Currently
در حال حاضر

1534: Comfortable
راحت

1535: Investor
سرمایه گذار

1536: Profit
سود

1537: Angry
خشمگین

1538: Crew
خدمه

1539: Accident
تصادف

1540: Meal
غذا

1541: Hearing
شنوایی

1542: Traffic
ترافیک

1543: Muscle
عضله

1544: Notion
مفهوم

1545: Capture
گرفتن

1546: Prefer
ترجیح می دهم

1547: Truly
صادقانه

1548: Earth
زمین

1549: Japanese
ژاپنی

1550: Chest
قفسه سینه

1551: Thick
ضخیم

1552: Cash
پول نقد

1553: Museum
موزه

1554: Beauty
زیبایی

1555: Emergency
اورژانس

1556: Unique
منحصر به فرد

1557: Internal
داخلی

1558: Ethnic
قومی

1559: Link
پیوند

1560: Stress
فشار

1561: Content
مقدار

1562: Select
را انتخاب کنید

1563: Root
ریشه

1564: Nose
بینی

1565: Declare
اعلام

1566: Appreciate
قدردانی

1567: Actual
واقعی

1568: Bottle
بطری

1569: Hardly
به سختی

1570: Setting
زمینه

1571: Launch
انداختن

1572: File
پرونده

1573: Sick
بیمار

1574: Outcome
نتیجه

1575: Ad
آگهی

1576: Defend
دفاع

1577: Duty
وظیفه

1578: Sheet
ورق

1579: Ought
باید

1580: Ensure
اطمینان از

1581: Catholic
کاتولیک

1582: Extremely
خیلی

1583: Extent
حد

1584: Component
جزء

1585: Mix
مخلوط

1586: Lon
-trem درازمدت

1587: Slow
کند

1588: Contrast
کنتراست

1589: Zone
منطقه

1590: Wake
بیداری

1591: Airport
فرودگاه

1592: Brown
قهوهای

1593: Shirt
پیراهن

1594: Pilot
خلبان

1595: Warn
هشدار دادن

1596: Ultimately
در نهایت

1597: Cat
گربه

1598: Contribution
سهم

1599: Capacity
ظرفیت

1600: Ourselves
خودمان

1601: Estate
املاک

1602: Guide
راهنمایی

1603: Circumstance
چگونگی

1604: Snow
برف

1605: English
انگلیسی

1606: Politician
سیاستمدار

1607: Steal
سرقت

1608: Pursue
دنبال کردن

1609: Slip
لغزش

1610: Percentage
در صد

1611: Meat
گوشت

1612: Funny
خنده دار

1613: Neither
هیچ یک

1614: Soil
خاک

1615: Surgery
عمل جراحی

1616: Correct
اصلاح

1617: Jewish
یهودی

1618: Blame
سرزنش

1619: Estimate
تخمین

1620: Due
ناشی از

1621: Basketball
بازی بسکتبال

1622: Golf
گلف

1623: Investigate
بررسی

1624: Crazy
دیوانه

1625: Significantly
به طور قابل توجهی

1626: Chain
زنجیر

1627: Branch
شاخه

1628: Combination
ترکیب

1629: Frequently
غالبا

1630: Governor
فرماندار

1631: Relief
تسکین

1632: User
کاربر

1633: Dad
پدر

1634: Kick
پا زدن

1635: Manner
روش

1636: Ancient
کهن

1637: Silence
سکوت

1638: Rating
رتبه

1639: Golden
طلایی

1640: Motion
حرکت

1641: German
آلمانی

1642: Gender
جنس

1643: Solve
حل کردن

1644: Fee
پرداخت

1645: Landscape
چشم انداز

1646: Used
مورد استفاده قرار

1647: Bowl
کاسه

1648: Equal
برابر

1649: Forth
جلو

1650: Frame
قاب

1651: Typical
نوعی

1652: Except
جز

1653: Conservative
محافظه کار

1654: Eliminate
حذف

1655: Host
میزبان

1656: Hall
سالن

1657: Trust
اعتماد

1658: Ocean
اقیانوس

1659: Row
ردیف

1660: Producer
تولید کننده

1661: Afford
استطاعت

1662: Meanwhile
در ضمن

1663: Regime
رژیم

1664: Division
تقسیم

1665: Confirm
تایید

1666: Fix
تعمیر

1667: Appeal
استیناف

1668: Mirror
اینه

1669: Tooth
دندان

1670: Smart
زرنگ

1671: Length
طول

1672: Entirely
کاملا

1673: Rely
تکیه

1674: Topic
موضوع

1675: Complain
شکایت

1676: Variable
متغیر

1677: Telephone
تلفن

1678: Perception
ادراک

1679: Attract
جذب

1680: Confidence
اعتماد

1681: Bedroom
اطاق خواب

1682: Secret
مخفی

1683: Debt
بدهی

1684: Rare
نادر

1685: Tank
مخزن

1686: Nurse
پرستار

1687: Coverage
پوشش

1688: Opposition
مخالفت

1689: Aside
گذشته از

1690: Anywhere
هر جا

1691: Bond
اوراق قرضه

1692: Pleasure
لذت

1693: Master
استاد

1694: Era
عصر

1695: Requirement
نیاز

1696: Fun
سرگرمی

1697: Expectation
انتظار

1698: Wing
بال

1699: Separate
جداگانه

1700: Somewhat
قدری

1701: Pour
ریختن

1702: Stir
بهم زدن

1703: Judgment
داوری

1704: Beer
آبجو

1705: Reference
ارجاع

1706: Tear
پارگی

1707: Doubt
شک

1708: Grant
اعطای

1709: Seriously
به طور جدی

1710: Minister
وزیر

1711: Totally
کاملا

1712: Hero
قهرمان

1713: Industrial
صنعتی

1714: Cloud
ابر

1715: Stretch
بسط

1716: Winner
برنده

1717: Volume
حجم

1718: Seed
دانه

1719: Surprised
متعجب

1720: Fashion
روش

1721: Pepper
فلفل

1722: Busy
مشغول

1723: Intervention
مداخله

1724: Copy
کپی

1725: Tip
نوک

1726: Cheap
ارزان

1727: Aim
هدف

1728: Cite
گفتن

1729: Welfare
رفاه

1730: Vegetable
سبزی

1731: Gray
خاکستری

1732: Dish
ظرف

1733: Beach
ساحل

1734: Improvement
بهبود

1735: Everywhere
در همه جا

1736: Opening
افتتاح

1737: Overall
به طور کلی

1738: Divide
تقسیم کردن

1739: Initial
اول

1740: Terrible
وحشتناک

1741: Oppose
مخالفت

1742: Contemporary
معاصر

1743: Route
مسیر

1744: Multiple
چندگانه

1745: Essential
ضروری

1746: League
اتحادیه

1747: Criminal
جنایی

1748: Careful
دقیق

1749: Core
هسته

1750: Upper
بالا

1751: Rush
حمله

1752: Necessarily
لزوما

1753: Specifically
به طور خاص

1754: Tired
خسته

1755: Employ
شغل

1756: Holiday
روز تعطیل

1757: Vast
وسیع

1758: Resolution
حل

1759: Household
خانواده

1760: Fewer
کمتر

1761: Abortion
سقط جنین

1762: Apart
جدا

1763: Witness
شاهد

1764: Match
مسابقه

1765: Barely
به سختی

1766: Sector
بخش

1767: Representative
نماینده

1768: Beneath
در زیر

1769: Beside
در کنار

1770: Incident
حادثه

1771: Limited
محدود

1772: Proud
مغرور

1773: Flow
جریان

1774: Faculty
اعضای هیات علمی

1775: Increased
افزایش یافته است

1776: Waste
اتلاف

1777: Merely
تنها

1778: Mass
جرم

1779: Emphasize
تاکید

1780: Experiment
تجربه

1781: Definitely
قطعا

1782: Bomb
بمب

1783: Enormous
عظیم

1784: Tone
لحن

1785: Liberal
لیبرال

1786: Massive
عظیم

1787: Engineer
مهندس

1788: Wheel
چرخ

1789: Decline
کاهش

1790: Invest
سرمایه گذاری

1791: Cable
کابل

1792: Towards
طرف

1793: Expose
افشای

1794: Rural
روستایی

1795: AIDS
ایدز

1796: Jew
یهودی

1797: Narrow
باریک

1798: Cream
کرم

1799: Secretary
دبیر

1800: Gate
دروازه

1801: Solid
جامد

1802: Hill
تپه

1803: Typically
به طور معمول

1804: Noise
سر و صدا

1805: Grass
چمن

1806: Unfortunately
متاسفانه

1807: Hat
کلاه

1808: Legislation
قانون

1809: Succeed
موفق شدن

1810: Celebrate
جشن گرفتن

1811: Achievement
موفقیت

1812: Fishing
ماهیگیری

1813: Accuse
متهم کردن

1814: Useful
مفید

1815: Reject
رد کردن

1816: Talent
استعداد

1817: Taste
طعم

1818: Characteristic
مشخصه

1819: Milk
شیر

1820: Escape
فرار

1821: Cast
قالب

1822: Sentence
جمله

1823: Unusual
غیر عادی

1824: Closely
نزدیک

1825: Convince
متقاعد کردن

1826: Height
ارتفاع

1827: Physician
پزشک

1828: Assess
ارزیابی

1829: Plenty
فراوان

1830: Virtually
تقریبا

1831: Addition
اضافه

1832: Sharp
تیز

1833: Creative
خالق

1834: Lower
کاهش

1835: Approve
تایید

1836: Explanation
توضیح

1837: Gay
همجنسگرا

1838: Campus
دانشگاه

1839: Proper
مناسب

1840: Guilty
گناهکار

1841: Acquire
دست آوردن

1842: Compete
رقابت کردن

1843: Technical
فنی

1844: Plus
بعلاوه

1845: Immigrant
مهاجر

1846: Weak
ضعیف

1847: Illegal
غیر قانونی

1848: Hi
سلام

1849: Alternative
دیگر

1850: Interaction
فعل و انفعال

1851: Column
ستون

1852: Personality
شخصیت

1853: Signal
سیگنال

1854: Curriculum
برنامه تحصیلی

1855: Honor
افتخار

1856: Passenger
مسافر

1857: Assistance
کمک

1858: Forever
برای همیشه

1859: Regard
نظر

1860: Israeli
اسرائیل

1861: Association
انجمن

1862: Twenty
بیست

1863: Knock
بد گویی کردن از

1864: Wrap
بسته بندی

1865: Lab
ازمایشگاه

1866: Display
نمایش

1867: Criticism
انتقاد

1868: Asset
دارایی

1869: Depression
افسردگی

1870: Spiritual
روحانی

1871: Musical
موسیقی

1872: Journalist
روزنامه نگار

1873: Prayer
نماز

1874: Suspect
مشکوک

1875: Scholar
محقق

1876: Warning
هشدار

1877: Climate
اقلیم

1878: Cheese
پنیر

1879: Observation
مشاهده

1880: Childhood
کودکی

1881: Payment
پرداخت

1882: Sir
آقا

1883: Permit
اجازه

1884: Cigarette
سیگار

1885: Definition
تعریف

1886: Priority
اولویت

1887: Bread
نان

1888: Creation
ایجاد

1889: Graduate
فارغ التحصیل

1890: Request
درخواست

1891: Emotion
هیجانی

1892: Scream
فریاد

1893: Dramatic
نمایشی

1894: Universe
جهان

1895: Gap
شکاف

1896: Excellent
عالی

1897: Deeply
عمیقا

1898: Prosecutor
مدعی

1899: Lucky
خوش شانس

1900: Drag
کشیدن

1901: Airline
شرکت هواپیمایی

1902: Library
کتابخانه

1903: Agenda
دستور کار

1904: Recover
بهبود یافتن

1905: Factory
کارخانه

1906: Selection
انتخاب

1907: Primarily
در درجه اول

1908: Roof
سقف

1909: Unable
ناتوان

1910: Expense
هزینه

1911: Initiative
ابتکار

1912: Diet
غذا

1913: Arrest
بازداشت

1914: Funding
بودجه

1915: Therapy
درمان

1916: Wash
شستن

1917: Schedule
برنامه

1918: Sad
غمگین

1919: Brief
مختصر

1920: Housing
مسکن

1921: Post
پست

1922: Purchase
خرید

1923: Existing
موجود

1924: Steel
فولاد

1925: Regarding
راجع به

1926: Shout
فریاد

1927: Remaining
باقی مانده

1928: Visual
بصری

1929: Fairly
منصفانه

1930: Chip
تراشه

1931: Violent
شدید

1932: Silent
خاموش

1933: Suppose
فرض کنید

1934: Self
خود

1935: Bike
دوچرخه

1936: Tea
چای

1937: Perceive
درک کردن

1938: Comparison
مقایسه

1939: Settlement
توافق

1940: Layer
لایه

1941: Planning
برنامه ریزی

1942: Description
تعریف

1943: Slide
لغزش

1944: Widely
به طور گسترده ای

1945: Wedding
عروسی

1946: Inform
اطلاع دادن

1947: Portion
بخش

1948: Territory
قلمرو

1949: Immediate
فوری

1950: Opponent
حریف

1951: Abandon
رها کردن

1952: Lake
دریاچه

1953: Transform
تبدیل کردن

1954: Tension
تنش

1955: Leading
برجسته

1956: Bother
زحمت دادن

1957: Consist
شامل

1958: Alcohol
الکل

1959: Enable
قادر ساختن

1960: Bend
خم

1961: Saving
پس انداز

1962: Desert
بیابان

1963: Shall
باید

1964: Error
خطا

1965: Cop
پلیس

1966: Arab
عرب

1967: Double
دو برابر

1968: Sand
شن

1969: Spanish
اسپانیایی

1970: Print
چاپ

1971: Preserve
شکارگاه

1972: Passage
عبور

1973: Formal
رسمی

1974: Transition
انتقال

1975: Existence
وجود

1976: Album
البوم

1977: Participation
مشارکت

1978: Arrange
ترتیب دادن

1979: Atmosphere
جو

1980: Joint
مشترک

1981: Reply
پاسخ

1982: Cycle
چرخه

1983: Opposite
مقابل

1984: Lock
قفل

1985: Deserve
سزاوار

1986: Consistent
استوار

1987: Resistance
مقاومت

1988: Discovery
کشف

1989: Exposure
ارائه

1990: Pose
ژست گرفتن

1991: Stream
جریان

1992: Sale
فروش

1993: Pot
گلدان

1994: Grand
بزرگ

1995: Mine
مال من

1996: Hello
سلام

1997: Coalition
ائتلاف

1998: Tale
داستان

1999: Knife
چاقو

2000: Resolve
تصمیم

2001: Racial
نژادی

2002: Phase
فاز

2003: Joke
شوخی

2004: Coat
کت

2005: Mexican
مکزیکی

2006: Symptom
علامت

2007: Manufacturer
سازنده

2008: Philosophy
فلسفه

2009: Potato
سیب زمینی

2010: Foundation
پایه

2011: Quote
نقل قول کردن

2012: Online
آنلاین

2013: Negotiation
مذاکره

2014: Urge
مصرانه از

علت روشن نشدن آبگرمکن دیواری با وجود روشن بودن شمعک
کلیک

2015: Occasion
فرصت

2016: Dust
گرد و خاک

2017: Breathe
نفس کشیدن

2018: Elect
منتخب

2019: Investigator
محقق

2020: Jacket
ژاکت

2021: Glad
خوشحال

2022: Ordinary
معمولی

2023: Reduction
کاهش

2024: Rarely
بندرت

2025: Pack
بسته

2026: Suicide
خود کشی

2027: Numerous
متعدد

2028: Substance
ماده

2029: Discipline
نظم

2030: Elsewhere
در جای دیگر

2031: Iron
اتو

2032: Practical
عملی

2033: Moreover
علاوه بر این

2034: Passion
شور

2035: Volunteer
داوطلب

2036: Implement
انجام

2037: Essentially
اساسا

2038: Gene
ژن

2039: Enforcement
اجرای

2040: Vs
انتظار: کاهش از

2041: Sauce
رب

2042: Independence
استقلال

2043: Marketing
بازار یابی

2044: Priest
کشیش

2045: Amazing
شگفت انگیز

2046: Intense
شدید

2047: Advance
پیشرفت

2048: Employer
کارفرما

2049: Shock
تکان

2050: Inspire
الهام بخشیدن

2051: Adjust
تنظیم کردن

2052: Retire
بازنشسته

2053: Visible
قابل رویت

2054: Kiss
بوسه

2055: Illness
بیماری

2056: Cap
کلاه

2057: Habit
عادت

2058: Competitive
رقابتی

2059: Juice
آبمیوه

2060: Congressional
مربوط به کنگره

2061: Involvement
درگیری

2062: Dominate
تسلط

2063: Previously
سابقا

2064: Whenever
هر زمان که

2065: Transfer
انتقال

2066: Analyze
تجزیه و تحلیل

2067: Attach
ضمیمه کردن

2068: Disaster
فاجعه

2069: Parking
پارکینگ

2070: Prospect
چشم انداز

2071: Boss
رئیس

2072: Complaint
شکایت

2073: Championship
قهرمانی

2074: Fundamental
اساسی

2075: Severe
شدید

2076: Enhance
بالا بردن

2077: Mystery
راز

2078: Impose
تحمیل کردن

2079: Poverty
فقر

2080: Entry
ورود

2081: Spending
صرف

2082: King
پادشاه

2083: Evaluate
ارزیابی

2084: Symbol
نماد

2085: Maker
سازنده

2086: Mood
حالت

2087: Accomplish
انجام دادن

2088: Emphasis
تاکید

2089: Illustrate
نشان دادن

2090: Boot
بوت

2091: Monitor
نظارت بر

2092: Asian
آسیایی

2093: Entertainment
سرگرمی

2094: Bean
لوبیا

2095: Evaluation
ارزیابی

2096: Creature
موجود

2097: Commander
فرمانده

2098: Digital
دیجیتال

2099: Arrangement
ترتیب

2100: Concentrate
متمرکز کردن

2101: Usual
معمول

2102: Anger
خشم

2103: Psychological
روانی

2104: Heavily
به شدت

2105: Peak
قله

2106: Approximately
تقریبا

2107: Increasing
افزایش

2108: Disorder
اختلال

2109: Missile
موشک

2110: Equally
به همان اندازه

2111: Vary
متفاوت باشد

2112: Wire
سیم

2113: Round
دور

2114: Distribution
توزیع

2115: Transportation
حمل و نقل

2116: Holy
مقدس

2117: Twin
دوقلو

2118: Command
فرمان

2119: Commission
کمیسیون

2120: Interpretation
تفسیر

2121: Breakfast
صبحانه

2122: Strongly
قویا

2123: Engineering
مهندسی

2124: Luck
شانس

2125: S
-called به اصطلاح

2126: Constant
ثابت

2127: Clinic
درمانگاه

2128: Veteran
کهنه سرباز

2129: Smell
بو

2130: Tablespoon
قاشق سوپخوری

2131: Capable
توانا

2132: Nervous
عصبی

2133: Tourist
توریست

2134: Toss
پرتاب

2135: Crucial
بسیار سخت

2136: Bury
دفن کردن

2137: Pray
دعا کردن

2138: Tomato
گوجه فرنگی

2139: Exception
استثنا

2140: Butter
کره

2141: Deficit
کمبود

2142: Bathroom
حمام

2143: Objective
هدف

2144: Electronic
الکترونیکی

2145: Ally
دوست

2146: Journey
سفر

2147: Reputation
شهرت

2148: Mixture
مخلوط

2149: Surely
مسلما

2150: Tower
برج

2151: Smoke
دود

2152: Confront
روبرو شدن با

2153: Pure
خالص

2154: Glance
نگاه

2155: Dimension
بعد

2156: Toy
اسباب بازی

2157: Prisoner
زندانی

2158: Fellow
شخص

2159: Smooth
صاف

2160: Nearby
نزدیک

2161: Peer
همکار

2162: Designer
طراح

2163: Personnel
پرسنل

2164: Educator
مربی

2165: Relative
نسبی

2166: Immigration
مهاجرت

2167: Belt
کمربند

2168: Teaspoon
قاشق چای خوری

2169: Birthday
جشن تولد

2170: Implication
مفهوم

2171: Perfectly
کاملا

2172: Coast
ساحل

2173: Supporter
حامی

2174: Accompany
همراهی کردن

2175: Silver
نقره

2176: Teenager
نوجوان

2177: Recognition
به رسمیت شناختن

2178: Retirement
بازنشستگی

2179: Flag
پرچم

2180: Recovery
بهبود

2181: Whisper
نجوا

2182: Gentleman
آقا

2183: Corn
ذرت

2184: Moon
ماه

2185: Inner
داخلی

2186: Junior
تازهتر

2187: Throat
گلو

2188: Salary
حقوق

2189: Swing
نوسان

2190: Observer
مشاهده کننده

2191: Publication
انتشار

2192: Crop
محصول

2193: Dig
حفاری

2194: Permanent
دائمی

2195: Phenomenon
پدیده

2196: Anxiety
اضطراب

2197: Unlike
برخلاف

2198: Wet
مرطوب

2199: Literally
عینا

2200: Resist
مقاومت در برابر

2201: Convention
قرارداد

2202: Embrace
پذیرفتن

2203: Assist
کمک کردن

2204: Exhibition
نمایشگاه

2205: Construct
ساختن

2206: Viewer
بیننده

2207: Pan
ماهی تابه

2208: Consultant
مشاور

2209: Administrator
مدیر

2210: Occasionally
گاه و بیگاه

2211: Mayor
شهردار

2212: Consideration
توجه

2213: CEO
مدیر عامل شرکت

2214: Secure
ایمن

2215: Pink
رنگ صورتی

2216: Buck
جفتک انداختن

2217: Historic
تاریخی

2218: Poem
شعر

2219: Grandmother
مادر بزرگ

2220: Bind
اتصال

2221: Fifth
پنجم

2222: Constantly
به طور مداوم

2223: Enterprise
سرمایه گذاری

2224: Favor
به نفع

2225: Testing
تست

2226: Stomach
معده

2227: Apparent
ظاهر

2228: Weigh
وزن کردن

2229: Install
نصب کردن

2230: Sensitive
حساس

2231: Suggestion
پیشنهاد

2232: Mail
پست

2233: Recipe
دستور العمل

2234: Reasonable
معقول

2235: Preparation
تهیه

2236: Wooden
چوبی

2237: Elementary
ابتدایی

2238: Concert
کنسرت

2239: Aggressive
مهاجم

2240: FALSE
FALSE

2241: Intention
قصد

2242: Channel
کانال

2243: Extreme
بی نهایت

2244: Tube
لوله

2245: Drawing
رسم

2246: Protein
پروتئین

2247: Quit
ترک

2248: Absence
فقدان

2249: Latin
لاتین

2250: Rapidly
سریعا

2251: Jail
زندان

2252: Diversity
تنوع

2253: Honest
صادق

2254: Palestinian
فلسطینی

2255: Pace
سرعت

2256: Employment
استخدام

2257: Speaker
گوینده

2258: Impression
احساس

2259: Essay
مقاله

2260: Respondent
پاسخ دهنده

2261: Giant
غول

2262: Cake
کیک

2263: Historian
مورخ

2264: Negotiate
مذاکره کردن

2265: Restore
بازگرداندن

2266: Substantial
قابل توجه

2267: Pop
پاپ

2268: Specialist
متخصص

2269: Origin
منشاء

2270: Approval
تصویب

2271: Quietly
ملایم

2272: Advise
توصیه

2273: Conventional
معمولی

2274: Depth
عمق

2275: Wealth
ثروت

2276: Disability
از کار افتادگی

2277: Shell
صدف

2278: Criticize
انتقاد کردن

2279: Effectively
به طور موثر

2280: Biological
زیستی

2281: Onion
پیاز

2282: Deputy
قائم مقام

2283: Flat
صاف

2284: Brand
مارک

2285: Assure
اطمینان دادن

2286: Mad
دیوانه

2287: Award
جایزه

2288: Criteria
ضوابط

2289: Dealer
دلال

2290: Via
از طریق

2291: Utility
سودمندی

2292: Precisely
دقیقا

2293: Arise
بوجود می آیند

2294: Armed
مسلح

2295: Nevertheless
با این وجود

2296: Highway
بزرگراه

2297: Clinical
بالینی

2298: Routine
روزمره

2299: Wage
دستمزد

2300: Normally
به طور معمول

2301: Phrase
عبارت

2302: Ingredient
جزء

2303: Stake
شرط

2304: Muslim
مسلمان

2305: Fiber
فیبر

2306: Activist
فعال

2307: Islamic
اسلامی

2308: Snap
ضربه محکم و ناگهانی

2309: Terrorism
تروریسم

2310: Refugee
مهاجر

2311: Incorporate
ترکیب کردن

2312: Hip
مفصل ران

2313: Ultimate
نهایی

2314: Switch
تعویض

2315: Corporation
شرکت

2316: Valuable
با ارزش

2317: Assumption
فرض

2318: Gear
چرخ دنده

2319: Barrier
مانع

2320: Minor
خردسال

2321: Provision
ماده

2322: Killer
قاتل

2323: Assign
اختصاص دادن

2324: Gang
گروه

2325: Developing
در حال توسعه

2326: Classic
کلاسیک

2327: Chemical
شیمیایی

2328: Label
برچسب

2329: Teen
نوجوان

2330: Index
نمایه

2331: Vacation
مرخصی

2332: Advocate
مدافع

2333: Draft
پیش نویس

2334: Extraordinary
فوق العاده

2335: Heaven
بهشت

2336: Rough
خشن

2337: Yell
فریاد زدن

2338: Pregnant
حامله

2339: Distant
دور

2340: Drama
درام

2341: Satellite
ماهواره ای

2342: Personally
شخصا

2343: Clock
ساعت

2344: Chocolate
شکلات

2345: Italian
ایتالیایی

2346: Canadian
کانادایی

2347: Ceiling
سقف

2348: Sweep
رفت و برگشت

2349: Advertising
تبلیغات

2350: Universal
جهانی

2351: Spin
چرخش

2352: Button
دکمه

2353: Bell
ناقوس

2354: Rank
رتبه

2355: Darkness
تیرگی

2356: Clothing
لباس

2357: Super
عالی

2358: Yield
محصول

2359: Fence
حصار

2360: Portrait
تصویر

2361: Survival
بقاء

2362: Roughly
تقریبا

2363: Lawsuit
طرح دعوی در دادگاه

2364: Testimony
شهادت

2365: Bunch
دسته

2366: Found
یافت

2367: Burden
بار

2368: React
واکنش نشان دادن

2369: Chamber
اتاق

2370: Furniture
مبل

2371: Cooperation
همکاری

2372: String
رشته

2373: Ceremony
مراسم

2374: Communicate
ارتباط

2375: Cheek
گونه

2376: Lost
از دست رفته

2377: Profile
نیمرخ

2378: Mechanism
مکانیزم

2379: Disagree
مخالف

2380: Penalty
مجازات

2381: Ie
به عنوان مثال

2382: Resort
رفت و آمد مکرر

2383: Destruction
تخریب

2384: Unlikely
بعید

2385: Tissue
بافت

2386: Constitutional
مشروطه

2387: Pant
نفس نفس زدن

2388: Stranger
بیگانه

2389: Infection
عفونت

2390: Cabinet
کابینه

2391: Broken
شکسته

2392: Apple
سیب

2393: Electric
الکتریکی

2394: Proceed
ادامه

2395: Bet
شرط

2396: Literary
ادبی

2397: Virus
ویروس

2398: Stupid
احمق

2399: Dispute
نزاع

2400: Fortune
ثروت

2401: Strategic
استراتژیک

2402: Assistant
دستیار

2403: Overcome
غلبه بر

2404: Remarkable
قابل توجه

2405: Occupy
اشغال کردن

2406: Statistics
ارقام

2407: Shopping
خرید

2408: Cousin
عمو زاده

2409: Encounter
برخورد

2410: Wipe
پاک کردن

2411: Initially
در ابتدا

2412: Blind
کور

2413: Port
درگاه

2414: Electricity
برق

2415: Genetic
ژنتیک

2416: Adviser
مشاور

2417: Spokesman
سخنگو

2418: Retain
نگه داشتن

2419: Latter
دومی

2420: Incentive
انگیزه

2421: Slave
برده

2422: Translate
ترجمه کردن

2423: Accurate
دقیق

2424: Whereas
در حالیکه

2425: Terror
وحشت

2426: Expansion
توسعه

2427: Elite
نخبه

2428: Olympic
المپیک

2429: Dirt
خاک

2430: Odd
عجیب و غریب

2431: Rice
برنج

2432: Bullet
گلوله

2433: Tight
تنگ

2434: Bible
کتاب مقدس

2435: Chart
نمودار

2436: Solar
خورشیدی

2437: Square
مربع

2438: Concentration
غلظت

2439: Complicated
بغرنج

2440: Gently
با ملایمت

2441: Champion
قهرمان

2442: Scenario
سناریو

2443: Telescope
تلسکوپ

2444: Reflection
انعکاس

2445: Revolution
انقلاب

2446: Strip
نوار

2447: Interpret
تفسیر کردن

2448: Friendly
دوستانه

2449: Tournament
مسابقه

2450: Fiction
داستان

2451: Detect
تشخیص

2452: Tremendous
عظیم

2453: Lifetime
عمر

2454: Recommendation
توصیه

2455: Senator
عضو مجلس سنا

2456: Hunting
صید

2457: Salad
سالاد

2458: Guarantee
ضمانت

2459: Innocent
بی گناه

2460: Boundary
مرز

2461: Pause
توقف

2462: Remote
دور

2463: Satisfaction
رضایت

2464: Journal
روزنامه

2465: Bench
نیمکت

2466: Lover
عاشق

2467: Raw
خام

2468: Awareness
اگاهی

2469: Surprising
شگفتی

2470: Withdraw
برداشت

2471: Deck
عرشه

2472: Similarly
به طور مشابه

2473: Newly
اخیرا

2474: Pole
قطب

2475: Testify
شهادت دادن

2476: Mode
طرز

2477: Dialogue
گفتگو

2478: Imply
حاکی از

2479: Naturally
به طور طبیعی

2480: Mutual
متقابل

2481: Founder
موسس

2482: Advanced
پیشرفته

2483: Pride
غرور

2484: Dismiss
منفصل کردن

2485: Aircraft
هواپیما

2486: Delivery
تحویل

2487: Mainly
عمدتا

2488: Bake
پختن

2489: Freeze
منجمد شدن

2490: Platform
بستر های نرم افزاری

2491: Finance
سرمایه گذاری

2492: Sink
غرق شدن

2493: Attractive
جالب

2494: Diverse
متنوع

2495: Relevant
مربوط

2496: Ideal
دلخواه

2497: Joy
لذت

2498: Regularly
به طور منظم

2499: Working
کارگر

2500: Singer
خواننده

2501: Evolve
در اوردن

2502: Shooting
تیراندازی

2503: Partly
نسبتا

2504: Unknown
ناشناخته

2505: Offense
حمله

2506: Counter
مقابله با

2507: DNA
DNA

2508: Potentially
به طور بالقوه

2509: Thirty
سی

2510: Justify
توجیه کردن

2511: Protest
اعتراض

2512: Crash
سقوط

2513: Craft
سادگی

2514: Treaty
پیمان

2515: Terrorist
تروریستی

2516: Insight
بینش

2517: Possess
داشتن

2518: Politically
سیاسی

2519: Tap
شیر

2520: Extensive
وسیع

2521: Episode
قسمت

2522: Swim
شنا

2523: Tire
لاستیک

2524: Fault
تقصیر

2525: Loose
شل

2526: Shortly
به زودی

2527: Originally
در اصل

2528: Considerable
قابل توجه

2529: Prior
قبلی

2530: Intellectual
فکری

2531: Assault
حمله

2532: Relax
شل کردن

2533: Stair
پله

2534: Adventure
ماجرا

2535: External
خارجی

2536: Proof
اثبات

2537: Confident
مطمئن

2538: Headquarters
مرکز فرماندهی

2539: Sudden
ناگهانی

2540: Dirty
کثیف

2541: Violation
نقض

2542: Tongue
زبان

2543: License
پروانه

2544: Shelter
پناه

2545: Rub
مالیدن

2546: Controversy
جدال

2547: Entrance
ورود

2548: Properly
به درستی

2549: Fade
محو شدن

2550: Defensive
دفاعی

2551: Tragedy
تراژدی

2552: Net
خالص

2553: Characterize
مشخص کردن

2554: Funeral
مراسم تشییع جنازه

2555: Profession
حرفه

2556: Alter
تغییر دادن

2557: Constitute
را تشکیل می دهند

2558: Establishment
استقرار

2559: Squeeze
فشار

2560: Imagination
تخیل

2561: Mask
ماسک

2562: Convert
تبدیل

2563: Comprehensive
جامع

2564: Prominent
برجسته

2565: Presentation
ارائه

2566: Regardless
بدون در نظر گرفتن

2567: Load
بار

2568: Stable
پایدار

2569: Introduction
معرفی

2570: Pretend
وانمود کردن

2571: Elderly
مسن

2572: Representation
نمایندگی

2573: Deer
گوزن

2574: Split
انشعاب

2575: Violate
شکستن

2576: Partnership
مشارکت

2577: Pollution
آلودگی

2578: Emission
نشر

2579: Steady
ثابت

2580: Vital
حیاتی

2581: Fate
سرنوشت

2582: Earnings
درامد

2583: Oven
فر

2584: Distinction
فرق

2585: Segment
بخش

2586: Nowhere
هیچ جا

2587: Poet
شاعر

2588: Mere
محض

2589: Exciting
مهیج

2590: Variation
تغییر

2591: Comfort
راحت

2592: Radical
رادیکال

2593: Adapt
وفق دادن

2594: Irish
ایرلندی

2595: Honey
عسل

2596: Correspondent
خبرنگار

2597: Pale
رنگ پریده

2598: Musician
نوازنده

2599: Significance
اهمیت

2600: Vessel
رگ

2601: Storage
ذخیره سازی

2602: Flee
گریختن

2603: Mm
hmm MM HMM نشان دادن دقیقه و ساعت

2604: Leather
چرم

2605: Distribute
پخش کردن

2606: Evolution
تکامل

2607: Ill
بیمار

2608: Tribe
قبیله

2609: Shelf
فلات قاره

2610: Grandfather
پدر بزرگ

2611: Lawn
چمن

2612: Buyer
خریدار

2613: Dining
ناهار خوری

2614: Wisdom
خرد

2615: Council
شورا

2616: Vulnerable
اسیب پذیر

2617: Instance
مثال

2618: Garlic
سیر

2619: Capability
قابلیت

2620: Poetry
شعر

2621: Celebrity
شهرت

2622: Gradually
بتدریج

2623: Stability
ثبات

2624: Fantasy
فانتزی

2625: Scared
ترس

2626: Plot
طرح

2627: Framework
چارچوب

2628: Gesture
ژست

2629: Depending
بسته

2630: Ongoing
مداوم

2631: Psychology
روان شناسی

2632: Counselor
مشاور

2633: Chapter
فصل

2634: Divorce
طلاق

2635: Owe
دارا بودن

2636: Pipe
لوله

2637: Athletic
ورزشی

2638: Slight
اندک

2639: Math
ریاضی

2640: Shade
سایه

2641: Tail
دم

2642: Sustain
نگه داشتن

2643: Mount
سوار

2644: Obligation
تعهد

2645: Angle
زاویه

2646: Palm
نخل

2647: Differ
متفاوت

2648: Custom
رسم

2649: Economist
متخصص اقتصاد

2650: Fifteen
پانزده

2651: Soup
سوپ

2652: Celebration
جشن

2653: Efficient
موثر

2654: Composition
ترکیب

2655: Satisfy
راضی کردن

2656: Pile
شمع

2657: Briefly
بطور خلاصه

2658: Carbon
کربن

2659: Closer
نزدیک

2660: Consume
مصرف

2661: Scheme
طرح

2662: Crack
ترک

2663: Frequency
فرکانس

2664: Tobacco
تنباکو

2665: Survivor
بازمانده

2666: Besides
در کنار

2667: Psychologist
روانشناس

2668: Wealthy
ثروتمند

2669: Galaxy
کهکشان

2670: Given
داده

2671: Ski
اسکی

2672: Limitation
محدودیت

2673: Trace
رد

2674: Appointment
انتصاب

2675: Preference
اولویت

2676: Meter
متر

2677: Explosion
انفجار

2678: Publicly
عموم

2679: Incredible
باور نکردنی

2680: Fighter
جنگنده

2681: Rapid
سریع

2682: Admission
پذیرش

2683: Hunter
شکارچی

2684: Educate
آموزش

2685: Painful
دردناک

2686: Friendship
دوستی

2687: Aide
بردست

2688: Infant
کودک

2689: Calculate
محاسبه

2690: Fifty
پنجاه

2691: Rid
خلاص شدن از شر

2692: Porch
ایوان

2693: Tendency
گرایش

2694: Uniform
یکسان

2695: Formation
تشکیل

2696: Scholarship
دانش

2697: Reservation
ذخیره

2698: Efficiency
بهره وری

2699: Qualify
واجد شرایط شدن

2700: Mall
مرکز خرید

2701: Derive
نتیجه گرفتن

2702: Scandal
رسوایی

2703: PC
کامپیوتر

2704: Helpful
مفید

2705: Impress
تحت تاثیر قرار دادن

2706: Heel
پاشنه

2707: Resemble
شبیه

2708: Privacy
خلوت

2709: Fabric
پارچه

2710: Contest
مسابقه

2711: Proportion
نسبت

2712: Guideline
راهنما

2713: Rifle
تفنگ

2714: Maintenance
نگهداری

2715: Conviction
عقیده

2716: Trick
فوت و فن

2717: Organic
عضوی

2718: Tent
چادر

2719: Examination
امتحان

2720: Publisher
ناشر

2721: Strengthen
تقویت

2722: Proposed
مطرح

2723: Myth
اسطوره

2724: Sophisticated
پیچیده

2725: Cow
گاو

2726: Etc
و غیره

2727: Standing
ایستاده

2728: Asleep
خوابیده

2729: Tennis
تنیس

2730: Nerve
عصب

2731: Barrel
بشکه

2732: Bombing
بمب گذاری در

2733: Membership
عضویت

2734: Ratio
نسبت

2735: Menu
منو

2736: Controversial
بحث برانگیز

2737: Desperate
از جان گذشته

2738: Lifestyle
شیوه زندگی

2739: Humor
شوخی

2740: Loud
با صدای بلند

2741: Glove
دستکش

2742: Sufficient
کافی

2743: Narrative
روایت

2744: Photographer
عکاس

2745: Helicopter
هلی کوپتر

2746: Modest
فروتن

2747: Provider
ارائه دهنده

2748: Delay
تاخیر

2749: Agricultural
کشاورزی

2750: Explode
منفجر شدن

2751: Stroke
ضربه

2752: Scope
حوزه

2753: Punishment
مجازات

2754: Handful
مشت

2755: Badly
بد

2756: Horizon
افق

2757: Curious
کنجکاو

2758: Downtown
قسمت مرکزی شهر

2759: Girlfriend
دوست دختر

2760: Prompt
بی درنگ

2761: Cholesterol
کلسترول

2762: Absorb
جذب کردن

2763: Adjustment
تنظیم

2764: Taxpayer
مالیات دهنده

2765: Eager
مشتاق

2766: Principal
اصلی

2767: Detailed
دقیق

2768: Motivation
انگیزه

2769: Assignment
واگذاری

2770: Restriction
محدودیت

2771: Laboratory
لابراتوار

2772: Workshop
کارگاه

2773: Differently
بطور متفاوت

2774: Auto
خودکار

2775: Romantic
عاشقانه

2776: Cotton
پنبه

2777: Motor
موتور

2778: Sue
تعقیب کردن

2779: Flavor
طعم

2780: Overlook
چشم پوشی کردن

2781: Float
شناور

2782: Undergo
تحت

2783: Sequence
دنباله

2784: Demonstration
تظاهرات

2785: Jet
جت

2786: Orange
نارنجی

2787: Consumption
مصرف

2788: Assert
دفاع کردن از

2789: Blade
تیغه

2790: Temporary
موقت

2791: Medication
دارو

2792: Cabin
کابین

2793: Bite
گاز

2794: Edition
چاپ

2795: Valley
دره

2796: Yours
مال شما

2797: Pitch
گام

2798: Pine
کاج

2799: Brilliant
برلیان

2800: Versus
در مقابل

2801: Manufacturing
ساخت

2802: Absolute
مطلق

2803: Chef
سر اشپز

2804: Discrimination
تبعیض

2805: Offensive
حمله

2806: Boom
غرش

2807: Register
ثبات

2808: Appoint
منصوب کردن

2809: Heritage
میراث

2810: God
خداوند

2811: Dominant
غالب

2812: Successfully
موفقیت

2813: Shit
گه

2814: Lemon
لیمو

2815: Hungry
گرسنه

2816: Wander
سرگردان بودن

2817: Submit
ارسال

2818: Economics
علم اقتصاد

2819: Naked
برهنه

2820: Anticipate
سبقت جستن

2821: Nut
مهره

2822: Legacy
میراث

2823: Extension
گسترش

2824: Shrug
شانه را بالا انداختن

2825: Battery
باتری

2826: Arrival
ورود

2827: Legitimate
مشروع

2828: Orientation
گرایش

2829: Inflation
تورم

2830: Cope
مقابله

2831: Flame
شعله

2832: Cluster
خوشه

2833: Wound
زخم

2834: Dependent
وابسته

2835: Shower
دوش

2836: Institutional
سازمانی

2837: Depict
شرح دادن

2838: Operating
عملیاتی

2839: Flesh
گوشت

2840: Garage
گاراژ

2841: Operator
اپراتور

2842: Instructor
معلم

2843: Collapse
سقوط

2844: Borrow
وام گرفتن

2845: Furthermore
بعلاوه

2846: Comedy
کمدی

2847: Mortgage
رهن

2848: Sanction
تصویب

2849: Civilian
غیر نظامی

2850: Twelve
دوازده

2851: Weekly
هفتگی

2852: Habitat
محل سکونت

2853: Grain
دانه

2854: Brush
مسواک زدن

2855: Consciousness
هوشیاری

2856: Devote
اختصاص دادن

2857: Measurement
اندازه گیری

2858: Province
استان

2859: Ease
سهولت

2860: Seize
ضبط کردن

2861: Ethics
اصول اخلاق

2862: Nomination
نامزدی

2863: Permission
اجازه

2864: Wise
عاقل

2865: Actress
بازیگر

2866: Summit
قله

2867: Acid
اسید

2868: Odds
شانس

2869: Gifted
خوش ذوق

2870: Frustration
نا امیدی

2871: Medium
متوسط

2872: Physically
از لحاظ جسمی

2873: Distinguish
تمیز دادن

2874: Shore
ساحل

2875: Repeatedly
مکرر

2876: Lung
ریه

2877: Running
جاری

2878: Distinct
متمایز

2879: Artistic
هنرمندانه

2880: Discourse
سخن

2881: Basket
سبد

2882: Ah
اه

2883: Fighting
مبارز

2884: Impressive
موثر

2885: Competitor
رقیب

2886: Ugly
زشت

2887: Worried
نگران

2888: Portray
تصویر کشیدن

2889: Powder
پودر

2890: Ghost
شبح

2891: Persuade
وادار کردن

2892: Moderate
متوسط

2893: Subsequent
بعدی

2894: Continued
ادامه

2895: Cookie
کلوچه

2896: Carrier
حامل

2897: Cooking
پخت و پز

2898: Frequent
مکرر

2899: Ban
ممنوع

2900: Awful
ترس

2901: Admire
حظ کردن

2902: Pet
حیوان خانگی

2903: Miracle
معجزه

2904: Exceed
تجاوز

2905: Rhythm
وزن

2906: Widespread
گسترده

2907: Killing
کشتن

2908: Lovely
دوست داشتنی

2909: Sin
گناه

2910: Charity
صدقه

2911: Script
خط

2912: Tactic
تاکتیک

2913: Identification
شناسایی

2914: Transformation
دگرگونی

2915: Everyday
روزمره

2916: Headline
عنوان

2917: Venture
ریسک

2918: Invasion
تهاجم

2919: Nonetheless
با اینحال

2920: Adequate
کافی

2921: Piano
پیانو

2922: Grocery
بقالی

2923: Intensity
شدت

2924: Exhibit
نمایش دادن

2925: Blanket
پتو

2926: Margin
حاشیه

2927: Quarterback
کارفرمایی کردن

2928: Mouse
ماوس

2929: Rope
طناب

2930: Concrete
بتون

2931: Prescription
نسخه

2932: Africa
-American آمریکایی های آفریقایی تبار

2933: Chase
تعقیب

2934: Brick
آجر

2935: Recruit
نو اموز استخدام کردن

2936: Patch
وصله

2937: Consensus
اجماع

2938: Horror
وحشت

2939: Recording
ضبط

2940: Changing
متغیر

2941: Painter
نقاش

2942: Colonial
مستعمراتی

2943: Pie
پای

2944: Sake
جهت

2945: Gaze
زل زل نگاه کردن

2946: Courage
شجاعت

2947: Pregnancy
بارداری

2948: Swear
سوگند

2949: Defeat
شکست

2950: Clue
گوی

2951: Reinforce
تقویت کردن

2952: Confusion
گیجی

2953: Slice
برش

2954: Occupation
اشغال

2955: Dear
عزیز

2956: Coal
زغال سنگ

2957: Sacred
مقدس

2958: Formula
فرمول

2959: Cognitive
شناختی

2960: Collective
جمعی

2961: Exact
دقیق

2962: Uncle
عمو

2963: Captain
ناخدا

2964: Sigh
اه

2965: Attribute
صفت

2966: Dare
شهامت

2967: Homeless
بی خانمان

2968: Gallery
گالری

2969: Soccer
فوتبال

2970: Defendant
مدافع

2971: Tunnel
تونل

2972: Fitness
سازگاری

2973: Lap
لیس زدن

2974: Grave
قبر

2975: Toe
پنجه

2976: Container
ظرف

2977: Virtue
تقوا

2978: Abroad
خارج از کشور

2979: Architect
معمار

2980: Dramatically
به طور چشمگیری

2981: Makeup
آرایش

2982: Inquiry
تحقیق

2983: Rose
گل سرخ

2984: Surprisingly
شگفت آور

2985: Highlight
برجسته

2986: Decrease
کاهش

2987: Indication
نشانه

2988: Rail
نرده

2989: Anniversary
سالگرد

2990: Couch
نیمکت

2991: Alliance
اتحاد

2992: Hypothesis
فرضیه

2993: Boyfriend
دوست پسر

2994: Compose
سرودن

2995: Mess
یک ظرف غذا

2996: Legend
افسانه

2997: Regulate
تنظیم کردن

2998: Adolescent
نوجوان

2999: Shine
درخشش

3000: Norm
هنجار

3001: Upset
ناراحت

3002: Remark
سخن گفتن

3003: Resign
استعفا

3004: Reward
پاداش

3005: Gentle
ملایم

3006: Related
مرتبط

3007: Organ
عضو

3008: Lightly
سبک

3009: Concerning
در باره

3010: Invent
اختراع کردن

3011: Laughter
خنده

3012: Northwest
شمال غرب

3013: Counseling
مشاوره

3014: Receiver
گیرنده

3015: Ritual
تشریفات

3016: Insect
حشره

3017: Interrupt
قطع کردن

3018: Salmon
ماهی آزاد

3019: Trading
تجارت

3020: Magic
سحر

3021: Superior
برتر

3022: Combat
مبارزه با

12 پادکست انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی
کلیک

3023: Stem
ساقه

3024: Surgeon
جراح

3025: Acceptable
قابل قبول

3026: Physics
فیزیک

3027: Rape
بزور بردن یا گرفتن

3028: Counsel
مشورت

3029: Jeans
شلوار جین

3030: Hunt
شکار

3031: Continuous
مداوم

3032: Log
ورود به سیستم

3033: Echo
پژواک

3034: Pill
قرص

3035: Excited
برانگیخته

3036: Sculpture
مجسمه سازی

3037: Compound
ترکیب

3038: Integrate
ادغام

3039: Flour
پودر

3040: Bitter
تلخ

3041: Bare
لخت

3042: Slope
شیب

3043: Rent
اجاره

3044: Presidency
ریاست

3045: Serving
خدمت

3046: Subtle
لطیف

3047: Greatly
تا حد زیادی

3048: Bishop
اسقف

3049: Drinking
آشامیدنی

3050: Acceptance
پذیرش

3051: Pump
تلمبه

3052: Candy
آبنبات

3053: Evil
بد

3054: Pleased
خوشحال

3055: Medal
مدال

3056: Beg
خواهش کردن

3057: Sponsor
حامی

3058: Ethical
اخلاقی

3059: Secondary
دوم

3060: Slam
با شدت بهم زدن

3061: Export
صادرات

3062: Experimental
تجربی

3063: Melt
ذوب کردن

3064: Midnight
نیمه شب

3065: Curve
منحنی

3066: Integrity
تمامیت

3067: Entitle
حق دادن مستحق دانستن

3068: Evident
مشهود

3069: Logic
منطق

3070: Essence
ذات

3071: Exclude
محروم کردن

3072: Harsh
خشن

3073: Closet
گنجه

3074: Suburban
برون شهری

3075: Greet
تبریک گفتن

3076: Interior
داخلی

3077: Corridor
راهرو

3078: Retail
خرده فروشی

3079: Pitcher
پارچ

3080: March
مارس

3081: Snake
مار

3082: Excuse
بهانه

3083: Weakness
ضعف

3084: Pig
خوک

3085: Classical
کلاسیک

3086: Estimated
تخمین زده می

3087:
-shirt تی شرت

3088: Unemployment
بی کاری

3089: Civilization
تمدن

3090: Fold
برابر

3091: Reverse
معکوس

3092: Missing
گم

3093: Correlation
ارتباط

3094: Humanity
بشریت

3095: Flash
فلاش

3096: Developer
توسعه دهنده

3097: Reliable
قابل اعتماد

3098: Excitement
هیجان

3099: Beef
گوشت گاو

3100: Islam
اسلام

3101: Roman
رومی

3102: Architecture
معماری

3103: Occasional
گاه به گاه

3104: Administrative
اداری

3105: Elbow
زانو

3106: Deadly
کشنده

3107: Hispanic
اسپانیایی

3108: Allegation
ادعا

3109: Confuse
مغشوش کردن

3110: Airplane
هواپیما

3111: Monthly
ماهیانه

3112: Duck
اردک

3113: Dose
مقدار

3114: Korean
کره ای

3115: Plead
در دادگاه اقامه یا ادعا کردن

3116: Initiate
وارد کردن

3117: Lecture
سخنرانی

3118: Van
ون

3119: Sixth
ششم

3120: Bay
سرخ مایل به قرمز

3121: Mainstream
مسیر اصلی

3122: Suburb
حومه شهر

3123: Sandwich
ساندویچ

3124: Trunk
تنه

3125: Rumor
شایعه

3126: Implementation
اجرا

3127: Swallow
بلعیدن

3128: Motivate
انگیختن

3129: Render
ارائه دادن

3130: Longtime
قدیمی

3131: Trap
تله

3132: Restrict
محدود کردن

3133: Cloth
پارچه

3134: Seemingly
ظاهر

3135: Legislative
مقننه

3136: Effectiveness
اثر

3137: Enforce
اجرا کردن

3138: Lens
عدسی

3139: Inspector
بازرس

3140: Lend
قرض دادن

3141: Plain
ساده

3142: Fraud
تقلب

3143: Companion
مصاحب

3144: Contend
ادعا کردن

3145: Nail
ناخن

3146: Array
صف

3147: Strict
سخت

3148: Assemble
سوار کردن

3149: Frankly
رک و پوست کنده

3150: Rat
موش

3151: Hay
یونجه خشک

3152: Hallway
کریدور

3153: Cave
غار

3154: Inevitable
اجتناب ناپذیر

3155: Southwest
واقع در جنوب غربی

3156: Monster
هیولا

3157: Unexpected
غیر منتظره

3158: Obstacle
مانع

3159: Facilitate
تسهیل

3160: Rip
پاره کردن

3161: Herb
گیاه

3162: Overwhelming
قریب به اتفاق

3163: Integration
ادغام

3164: Crystal
کریستال

3165: Recession
بحران اقتصادی

3166: Written
نوشتاری

3167: Motive
انگیزه

3168: Flood
سیل

3169: Pen
قلم

3170: Ownership
مالکیت

3171: Nightmare
کابوس

3172: Inspection
بازرسی

3173: Supervisor
سرپرست

3174: Consult
مشورت

3175: Arena
عرصه

3176: Diagnosis
تشخیص

3177: Possession
مالکیت

3178: Forgive
بخشیدن

3179: Consistently
به طور مداوم

3180: Basement
زیر زمین

3181: Drift
بی اراده کار کردن

3182: Drain
اب کشیدن از

3183: Prosecution
تعقیب قانونی

3184: Maximum
بیشترین

3185: Announcement
اعلان

3186: Warrior
جنگجو

3187: Prediction
پیش گویی

3188: Bacteria
باکتری

3189: Questionnaire
پرسشنامه

3190: Mud
گل

3191: Infrastructure
شالوده

3192: Hurry
عجله

3193: Privilege
امتیاز

3194: Temple
معبد

3195: Outdoor
خارج از منزل

3196: Suck
مکیدن

3197: An
/or و / یا

3198: Broadcast
پخش

3199: Re
دوباره

3200: Leap
جستن

3201: Random
تصادفی

3202: Wrist
مچ دست

3203: Curtain
پرده

3204: Pond
دریاچه

3205: Domain
دامنه

3206: Guilt
گناه

3207: Cattle
گاو

3208: Walking
راه رفتن

3209: Playoff
حذفی

3210: Minimum
حد اقل

3211: Fiscal
مالی

3212: Skirt
دامن

3213: Dump
موادی که موقتا برای استعمال انبار میشود

3214: Hence
از این رو

3215: Database
پایگاه داده

3216: Uncomfortable
ناراحت

3217: Execute
اجرا کردن

3218: Limb
عضو

3219: Ideology
ایدئولوژی

3220: Tune
لحن

3221: Continuing
مداوم

3222: Harm
ضرر

3223: Railroad
راه آهن

3224: Endure
تحمل کردن

3225: Radiation
تابش

3226: Horn
شاخ

3227: Chronic
مزمن

3228: Peaceful
صلح آمیز

3229: Innovation
ابداع

3230: Strain
زور

3231: Guitar
گیتار

3232: Replacement
جایگزینی

3233: Behave
رفتار کردن

3234: Administer
اداره کردن

3235: Simultaneously
به طور همزمان

3236: Dancer
رقاص

3237: Amendment
اصلاح

3238: Pad
دفترچه یادداشت

3239: Transmission
انتقال

3240: Await
در انتظار

3241: Retired
بازنشسته

3242: Trigger
ماشه

3243: Spill
خرده

3244: Grateful
سپاسگزار

3245: Grace
زیبایی

3246: Virtual
مجازی

3247: Colony
مستعمره

3248: Adoption
اتخاذ

3249: Indigenous
بومی

3250: Closed
بسته

3251: Convict
محکوم

3252: Towel
حوله

3253: Modify
تغییر دادن

3254: Particle
ذره

3255: Prize
جایزه

3256: Landing
فرود

3257: Boost
بالا بردن

3258: Bat
خفاش

3259: Alarm
هشدار

3260: Festival
جشنواره

3261: Grip
چنگ

3262: Weird
خارق العاده

3263: Undermine
تحلیل بردن

3264: Freshman
دانشجوی سال اول دانشکده

3265: Sweat
عرق

3266: Outer
خارجی

3267: Drunk
مست

3268: Separation
جدایی

3269: Traditionally
به طور سنتی

3270: Govern
حکومت کردن

3271: Southeast
جنوب شرقی

3272: Intelligent
هوشمند

3273: Wherever
هر جا که

3274: Ballot
ورقه رای

3275: Rhetoric
فصاحت و بلاغت

3276: Convinced
متقاعد شده

3277: Driving
رانندگی

3278: Vitamin
ویتامین

3279: Enthusiasm
اشتیاق

3280: Accommodate
جا دادن

3281: Praise
ستایش

3282: Injure
ازار رساندن

3283: Wilderness
بیابان

3284: Endless
بی پایان

3285: Mandate
حکم

3286: Respectively
به ترتیب

3287: Uncertainty
تردید

3288: Chaos
هرج و مرج

3289: Mechanical
مکانیکی

3290: Canvas
بوم نقاشی

3291: Forty
چهل

3292: Lobby
راهرو

3293: Profound
عمیق

3294: Format
قالب

3295: Trait
ویژگی

3296: Currency
پول

3297: Turkey
بوقلمون

3298: Reserve
ذخیره

3299: Beam
پرتو

3300: Astronomer
ستاره شناس

3301: Corruption
فساد

3302: Contractor
مقاطعه کار

3303: Apologize
عذر خواهی کردن

3304: Doctrine
اصول

3305: Genuine
واقعی

3306: Thumb
شست

3307: Unity
وحدت

3308: Compromise
سازش

3309: Horrible
ناگوار

3310: Behavioral
رفتاری

3311: Exclusive
انحصاری

3312: Scatter
پخش کردن

3313: Commonly
عموما

3314: Convey
رساندن

3315: Twist
پیچ

3316: Complexity
پیچیدگی

3317: Fork
چنگال

3318: Disk
دیسک

3319: Relieve
از بین بردن

3320: Suspicion
سوء ظن

3321: Healt
-care مراقبت از سلامت

3322: Residence
محل اقامت

3323: Shame
شرم

3324: Meaningful
معنی دار

3325: Sidewalk
پیاده رو

3326: Olympics
بازی های المپیک

3327: Technological
فنی

3328: Signature
امضا

3329: Pleasant
دلپذیر

3330: Wow
چیز جالب

3331: Suspend
معلق کردن

3332: Rebel
شورشی

3333: Frozen
منجمد

3334: Spouse
همسر

3335: Fluid
مایع

3336: Pension
مستمری

3337: Resume
از سر گرفتن

3338: Theoretical
نظری

3339: Sodium
سدیم

3340: Promotion
ترویج

3341: Delicate
ظریف

3342: Forehead
پیشانی

3343: Rebuild
بازسازی

3344: Bounce
گزاف گویی

3345: Electrical
الکتریکی

3346: Hook
قلاب

3347: Detective
کاراگاه

3348: Traveler
مسافر

3349: Click
کلیک کنید

3350: Compensation
جبران

3351: Exit
خروج

3352: Attraction
جاذبه

3353: Dedicate
وقف کردن

3354: Altogether
روی هم رفته

3355: Pickup
پیکاپ

3356: Carve
حک کردن

3357: Needle
سوزن

3358: Belly
شکم

3359: Scare
ترساندن

3360: Portfolio
مقام

3361: Shuttle
ماکو

3362: Invisible
مخفی

3363: Timing
تنظیم وقت

3364: Engagement
نامزدی

3365: Ankle
مچ پا

3366: Transaction
معامله

3367: Rescue
نجات

3368: Counterpart
رونوشت

3369: Historically
از لحاظ تاریخی

3370: Firmly
محکم

3371: Mild
ملایم

3372: Rider
الحاقیه

3373: Doll
عروسک

3374: Noon
ظهر

3375: Amid
در میان

3376: Identical
یکسان

3377: Precise
دقیق

3378: Anxious
مشتاق

3379: Structural
ساختمانی

3380: Residential
مسکونی

3381: Diagnose
تشخیص

3382: Carbohydrate
ترکیبات خنثی کربن و اکسیژن و هیدرژن

3383: Liberty
ازادی

3384: Poster
پوستر

3385: Theology
الهیات

3386: Nonprofit
غیر انتفاعی

3387: Crawl
خزیدن

3388: Oxygen
اکسیژن

3389: Handsome
زیبا

3390: Sum
مجموع

3391: Provided
ارائه

3392: Businessman
تاجر

3393: Promising
امید بخش

3394: Conscious
هوشیار

3395: Determination
تعیین

3396: Donor
دهنده

3397: Hers
… او

3398: Pastor
شبانی

3399: Jazz
جاز

3400: Opera
اپرا

3401: Acquisition
اکتساب

3402: Pit
گودال

3403: Hug
بغل کردن

3404: Wildlife
حیوانات وحشی

3405: Punish
تنبیه کردن

3406: Equity
انصاف

3407: Doorway
درگاه

3408: Departure
عزیمت

3409: Elevator
آسانسور

3410: Teenage
نوجوان

3411: Guidance
راهنمایی

3412: Happiness
شادی

3413: Statue
مجسمه

3414: Pursuit
تعقیب

3415: Repair
تعمیر

3416: Decent
نجیب

3417: Gym
ورزشگاه

3418: Oral
دهانی

3419: Clerk
منشی

3420: Envelope
پاکت

3421: Reporting
گزارش

3422: Destination
مقصد

3423: Fist
مشت

3424: Endorse
امضا کردن

3425: Exploration
اکتشاف

3426: Generous
بخشنده

3427: Bath
وان

3428: Thereby
بدان وسیله

3429: Indicator
شاخص

3430: Sunlight
نور خورشید

3431: Feedback
باز خورد

3432: Spectrum
طیف

3433: Purple
رنگ ارغوانی

3434: Laser
لیزر

3435: Bold
گستاخ

3436: Reluctant
بی میل

3437: Starting
شروع

3438: Expertise
تخصص

3439: Practically
عملا

3440: Eating
خوردن

3441: Hint
اشاره

3442: Sharply
به شدت

3443: Parade
رژه

3444: Realm
حوزه

3445: Cancel
لغو کردن

3446: Blend
مخلوط

3447: Therapist
درمانشناس

3448: Peel
پوست

3449: Pizza
پیتزا

3450: Recipient
گیرنده

3451: Hesitate
دریغ

3452: Flip
تلنگر

3453: Accounting
حسابداری

3454: Bias
تعصب

3455: Huh
متعجب

3456: Metaphor
استعاره

3457: Candle
شمع

3458: Judicial
قضایی

3459: Entity
وجود

3460: Suffering
مبتلا

3461: Ful
-time تمام وقت

3462: Lamp
لامپ

3463: Garbage
زباله

3464: Servant
بنده

3465: Regulatory
تنظیمی

3466: Diplomatic
دیپلماتیک

3467: Elegant
زیبا

3468: Reception
پذیرش

3469: Vanish
ناپدید شدن

3470: Automatically
بطور خودکار

3471: Chin
چانه

3472: Necessity
ضرورت

3473: Confess
اعتراف کردن

3474: Racism
نژاد پرستی

3475: Starter
شروع کننده

3476: Banking
بانکداری

3477: Casual
اتفاقی

3478: Gravity
ثقل

3479: Enroll
ثبت نام کردن

3480: Diminish
کم شدن

3481: Prevention
ممانعت

3482: Minimize
به حداقل رساندن

3483: Chop
ریز ریز کردن

3484: Performer
بازیگر

3485: Intent
قصد

3486: Isolate
منزوی

3487: Inventory
فهرست

3488: Productive
تولید کننده

3489: Assembly
مجلس

3490: Civic
مدنی

3491: Silk
ابریشم

3492: Magnitude
قدر

3493: Steep
تند

3494: Hostage
گروگان

3495: Collector
جمع کننده

3496: Popularity
محبوبیت

3497: Alien
بیگانه

3498: Dynamic
پویا

3499: Scary
ترسناک

3500: Equation
معادله

3501: Angel
فرشته

3502: Offering
ارائه

3503: Rage
خشم

3504: Photography
عکاسی

3505: Toilet
توالت

3506: Disappointed
ناامید

3507: Precious
گرانبها

3508: Prohibit
را ممنوع کرده است

3509: Realistic
واقع بین

3510: Hidden
مخفی

3511: Tender
مناقصه

3512: Gathering
جمع آوری

3513: Outstanding
برجسته

3514: Stumble
تلو تلو خوردن

3515: Lonely
تنها

3516: Automobile
اتومبیل

3517: Artificial
مصنوعی

3518: Dawn
سپیده دم

3519: Abstract
انتزاعی

3520: Descend
فرود امدن

3521: Silly
احمقانه

3522: Tide
جریان

3523: Shared
به اشتراک گذاشته شده

3524: Hopefully
امیدوارم

3525: Readily
به آسانی

3526: Cooperate
همکاری

3527: Revolutionary
انقلابی

3528: Romance
داستان عاشقانه

3529: Hardware
سخت افزار

3530: Pillow
بالش

3531: Kit
کیت

3532: Continent
قاره

3533: Seal
مهر و موم

3534: Circuit
جریان

3535: Ruling
حاکم

3536: Shortage
کمبود

3537: Annually
در سال

3538: Lately
اخیرا

3539: Scan
اسکن

3540: Fool
احمق

3541: Deadline
ضرب الاجل

3542: Rear
عقب

3543: Processing
پردازش

3544: Ranch
در مرتع پرورش احشام کردن

3545: Coastal
ساحلی

3546: Undertake
بعهده گرفتن

3547: Softly
ملایم

3548: Burning
سوزش

3549: Verbal
شفاهی

3550: Tribal
قبیلهای

3551: Ridiculous
مضحک

3552: Automatic
اتوماتیک

3553: Diamond
الماس

3554: Credibility
اعتبار

3555: Import
واردات

3556: Sexually
جنسی

3557: Divine
الهی

3558: Sentiment
احساس

3559: Cart
گاری

3560: Oversee
نظارت بر

3561:
‘clock ساعت

3562: Elder
بزرگتر

3563: Pro
طرفدار

3564: Inspiration
الهام

3565: Dutch
هلندی

3566: Quantity
مقدار

3567: Trailer
یدک

3568: Mate
همسر

3569: Greek
یونانی

3570: Genius
نابغه

3571: Monument
اثر تاریخی

3572: Bid
پیشنهاد

3573: Quest
جستجو

3574: Sacrifice
قربانی

3575: Invitation
دعوت

3576: Accuracy
دقت

3577: Juror
داور

3578: Officially
رسمی

3579: Broker
دلال

3580: Treasure
گنج

3581: Loyalty
وفاداری

3582: Talented
مستعد

3583: Gasoline
بنزین

3584: Stiff
سفت

3585: Output
تولید

3586: Nominee
نامزد

3587: Extended
تمدید شده

3588: Diabetes
دیابت

3589: Slap
با کف دست زدن

3590: Toxic
سمی

3591: Alleged
ادعا

3592: Jaw
فک

3593: Grief
اندوه

3594: Mysterious
مرموز

3595: Rocket
موشک

3596: Donate
بخشیدن

3597: Inmate
زندانی

3598: Tackle
مقابله با

3599: Dynamics
دینامیک

3600: Bow
تعظیم

3601: Ours
مال ما

3602: Dignity
شان

3603: Carpet
فرش

3604: Parental
والدینی

3605: Bubble
حباب

3606: Buddy
رفیق

3607: Barn
طویله

3608: Sword
شمشیر

3609: Seventh
هفتم

3610: Glory
شکوه

3611: Tightly
محکم

3612: Protective
محافظ

3613: Tuck
در جای دنج قرارگرفتن یا قرار دادن

3614: Drum
طبل

3615: Faint
ضعف

3616: Queen
ملکه

3617: Dilemma
معمای غیر قابل حل

3618: Input
ورودی

3619: Specialize
تخصص

3620: Northeast
شمال شرق

3621: Shallow
کم عمق

3622: Liability
مسئولیت

3623: Sail
بادبان

3624: Merchant
تاجر

3625: Stadium
ورزشگاه

3626: Improved
بهبود

3627: Bloody
خونین

3628: Associated
مرتبط

3629: Withdrawal
خروج

3630: Refrigerator
یخچال

3631: Nest
لانه

3632: Thoroughly
بطور کامل

3633: Lane
کوچه

3634: Ancestor
جد

3635: Condemn
محکوم کردن

3636: Steam
بخار

3637: Accent
لهجه

3638: Optimistic
خوش بین

3639: Unite
متحد کردن

3640: Cage
قفس

3641: Equip
مجهز کردن

3642: Shrimp
میگو

3643: Homeland
میهن

3644: Rack
دندانه دار کردن

3645: Costume
لباس

3646: Wolf
گرگ

3647: Courtroom
دادگاه

3648: Statute
اساسنامه

3649: Cartoon
کاریکاتور

3650: Productivity
باروری

3651: Grin
پوزخند

3652: Symbolic
نمادین

3653: Bug
اشکال

3654: Bless
برکت دهد

3655: Aunt
عمه

3656: Agriculture
کشاورزی

3657: Hostile
دشمن

3658: Conceive
تصور کردن

3659: Combined
ترکیب شده

3660: Instantly
فورا

3661: Bankruptcy
ورشکستگی

3662: Vaccine
واکسن

3663: Bonus
جایزه

3664: Collaboration
همکاری

3665: Mixed
مخلوط

3666: Opposed
مخالف

3667: Orbit
مدار

3668: Grasp
فهم

3669: Patience
صبر

3670: Spite
کینه

3671: Tropical
گرمسیری

3672: Voting
رای گیری

3673: Patrol
گشت

3674: Willingness
تمایل

3675: Revelation
وحی

3676: Calm
آرام

3677: Jewelry
جواهر فروشی

3678: Cuban
کوبا

3679: Haul
حمل و نقل

3680: Concede
واگذار کردن

3681: Wagon
واگن

3682: Afterward
بعد از آن

3683: Spectacular
تماشایی

3684: Ruin
خراب کردن

3685: Sheer
محض

3686: Immune
مصون

3687: Reliability
قابلیت اطمینان

3688: Ass
الاغ

3689: Alongside
در کنار

3690: Bush
بوش

3691: Exotic
عجیب و غریب

3692: Fascinating
فریبنده

3693: Clip
گیره یا پنس

3694: Thigh
ران

3695: Bull
گاو نر

3696: Drawer
کشو

3697: Sheep
گوسفند

3698: Discourage
دلسرد کردن

3699: Coordinator
هماهنگ کننده

3700: Ideological
ایدئولوژیک

3701: Runner
دونده

3702: Secular
دنیوی

3703: Intimate
صمیمی

3704: Empire
امپراطوری

3705: Cab
تاکسی

3706: Exam
امتحان

3707: Documentary
مستند

3708: Neutral
خنثی

3709: Biology
زیست شناسی

3710: Flexible
قابل انعطاف

3711: Progressive
مترقی

3712: Web
وب سایت

3713: Conspiracy
توطئه

3714: Casualty
سانحه

3715: Republic
جمهوری

3716: Execution
اعدام

3717: Terrific
فوق العاده

3718: Whale
نهنگ

3719: Functional
تابعی

3720: Instinct
غریزه

3721: Teammate
همگروه

3722: Aluminum
آلومینیوم

3723: Whoever
هر کسی که

3724: Ministry
وزارت

3725: Verdict
حکم

3726: Instruct
اموختن به

3727: Skull
جمجمه

3728: Sel
-esteem عزت نفس

3729: Cooperative
تعاونی

3730: Manipulate
دستکاری کردن

3731: Bee
زنبور

3732: Practitioner
شاغل

3733: Loop
حلقه

3734: Edit
ویرایش

3735: Whip
شلاق

3736: Puzzle
پازل

3737: Mushroom
قارچ

3738: Subsidy
کمک مالی

3739: Boil
جوش

3740: Tragic
غم انگیز

3741: Mathematics
ریاضیات

3742: Mechanic
مکانیک

3743: Jar
تکان

3744: Earthquake
زلزله

3745: Pork
گوشت خوک

3746: Creativity
خلاقیت

3747: Safely
با خیال راحت

3748: Underlying
اساسی

3749: Dessert
دسر

3750: Sympathy
همدردی

3751: Fisherman
ماهی گیر

3752: Incredibly
فوق العاده

3753: Isolation
انزوا

3754: Sock
جوراب ساقه کوتاه

3755: Eleven
یازده

3756: Sexy
شهوت انگیز

3757: Entrepreneur
موسس شرکت

3758: Syndrome
سندرم

3759: Bureau
دفتر

3760: Workplace
محل کار

3761: Ambition
جاه طلبی

3762: Touchdown
زمین نشستن کامل هواپیما

3763: Utilize
استفاده

3764: Breeze
نسیم

3765: Costly
گران

3766: Ambitious
جاه طلب

3767: Christianity
مسیحیت

3768: Presumably
احتمالا

3769: Influential
نفوذ

3770: Translation
ترجمه

3771: Uncertain
مردد

3772: Dissolve
حل کردن

3773: Statistical
آماری

3774: Gut
دل و روده

3775: Metropolitan
شهری

3776: Rolling
غلت

3777: Aesthetic
زیبایی

3778: Spell
طلسم

3779: Insert
درج

3780: Booth
غرفه

3781: Helmet
کلاه خود

3782: Waist
دور کمر

3783: Expected
انتظار می رود

3784: Lion
شیر

3785: Accomplishment
انجام

3786: Royal
سلطنتی

3787: Panic
وحشت

3788: Crush
له شدن

3789: Actively
فعالانه

3790: Cliff
صخره

3791: Minimal
حداقل

3792: Cord
طناب

3793: Fortunately
خوشبختانه

3794: Cocaine
کوکائین

3795: Illusion
وهم

3796: Anonymous
بی نام

3797: Tolerate
تحمل

3798: Appreciation
قدردانی

3799: Commissioner
عضو هیئت

3800: Flexibility
انعطاف پذیری

3801: Instructional
آموزشی

3802: Scramble
تقلا

3803: Casino
کازینو

3804: Tumor
تومور

3805: Decorate
تزئین کردن

3806: Pulse
نبض

3807: Equivalent
معادل

3808: Fixed
ثابت

3809: Experienced
با تجربه

3810: Donation
اهداء

3811: Diary
دفتر خاطرات روزانه

3812: Sibling
برادر یا خواهر

3813: Irony
طنز

3814: Spoon
قاشق

3815: Midst
در میان

3816: Alley
کوچه

3817: Interact
تعامل

3818: Soap
صابون

3819: Cute
زیبا

3820: Rival
رقیب

3821: Shor
-term کوتاه مدت

3822: Punch
مشت

3823: Pin
پین

3824: Hockey
هاکی

3825: Passing
عبور

3826: Persist
باقی بماند

3827: Supplier
تهیه کننده

3828: Known
شناخته شده

3829: Momentum
حرکت

3830: Purse
کیف پول

3831: Shed
ریختن

3832: Liquid
مایع

3833: Icon
شمایل

3834: Elephant
فیل

3835: Consequently
در نتیجه

3836: Legislature
قوه مقننه

3837: Franchise
حق رای دادن

3838: Correctly
به درستی

3839: Mentally
روحا

3840: Foster
پرورش دادن

3841: Bicycle
دوچرخه

3842: Encouraging
دلگرم کننده

3843: Cheat
فریب

3844: Heal
زخم التیام یابد

3845: Fever
تب

3846: Filter
فیلتر

3847: Rabbit
خرگوش

3848: Coin
سکه

3849: Exploit
بهره برداری

3850: Accessible
در دسترس

3851: Organism
ارگانیسم

3852: Sensation
احساس

3853: Partially
تا حدی

3854: Upstairs
طبقه بالا

3855: Dried
خشک

3856: Conservation
حفاظت

3857: Shove
پرتاب

3858: Backyard
حیاط خلوت

3859: Charter
منشور

3860: Stove
اجاق

3861: Consent
رضایت

3862: Comprise
را تشکیل می دهند

3863: Reminder
تذکر

3864: Alike
یکسان

3865: Placement
کاریابی

3866: Dough
خمیر

3867: Grandchild
نوه

3868: Dam
سد

3869: Reportedly
بنا به گزارش

3870: Wel

3871: Surrounding
محیط

3872: Ecological
زیست محیطی

3873: Outfit
ساز و برگ

3874: Unprecedented
بی سابقه

3875: Columnist
مقاله نویس

3876: Workout
تمرین

3877: Preliminary
مقدماتی

3878: Patent
حق ثبت اختراع

3879: Shy
خجالتی

3880: Trash
سطل زباله

3881: Disabled
غیر فعال

3882: Gross
بزرگ

3883: Damn
لعنتی

3884: Hormone
هورمون

3885: Texture
بافت

3886: Pencil
مداد

3887: Frontier
مرز

3888: Spray
افشانه

3889: Disclose
فاش کردن

3890: Custody
حبس

3891: Banker
صراف

3892: Beast
جانور

3893: Interfere
تداخل

3894: Oak
بلوط

3895: Eighth
هشتمین

3896: Notebook
دفتر یادداشت

3897: Outline
رئوس مطالب

3898: Attendance
حضور

3899: Speculation
احتکار

3900: Uncover
کشف کردن

3901: Behalf
بابت

3902: Innovative
نوآورانه

3903: Shark
کوسه ماهی

3904: Mill
کارخانه

3905: Installation
نصب

3906: Stimulate
تحریک

3907: Tag
برچسب

3908: Vertical
عمودی

3909: Swimming
شنا

3910: Fleet
ناوگان

3911: Catalog
فهرست

3912: Outsider
بیگانه

3913: Desperately
به شدت

3914: Stance
حالت

3915: Compel
وادار کردن

3916: Sensitivity
حساسیت

3917: Someday
روزی

3918: Instant
فوری

3919: Debut
اغاز کار

3920: Proclaim
جار زدن

3921: Worldwide
در سرتاسر جهان

3922: Hike
پیاده روی

3923: Required
ضروری

3924: Confrontation
مواجهه

3925: Colorful
رنگارنگ

3926: Constitution
قانون اساسی

3927: Trainer
فرهیختار

3928: Thanksgiving
شکر گزاری

3929: Scent
عطر

3930: Stack
پشته

3931: Eyebrow
خط ابرو

3932: Sack
کیسه

3933: Cease
توقف

3934: Inherit
به ارث می برند

3935: Tray
سینی

3936: Pioneer
پیشگام

3937: Organizational
سازمانی

3938: Textbook
کتاب درسی

3939: Uh
آه

3940: Nasty
تند و زننده

3941: Shrink
کوچک شدن

3942: Emerging
در حال ظهور

3943: Dot
نقطه

3944: Wheat
گندم

3945: Fierce
درنده

3946: Envision
رویایی بودن

3947: Rational
منطقی

3948: Kingdom
پادشاهی

3949: Aisle
راهرو

3950: Weaken
ضعیف شدن

3951: Protocol
پروتکل

3952: Exclusively
منحصرا

3953: Vocal
صوتی

3954: Marketplace
بازار

3955: Openly
علنا

3956: Unfair
غیر منصفانه

3957: Terrain
زمین

3958: Deploy
گسترش

3959: Risky
پر مخاطره

3960: Pasta
پاستا

3961: Genre
نوع

3962: Distract
گیج کردن

3963: Merit
شایستگی

3964: Planner
نقشه کش

3965: Depressed
افسرده

3966: Chunk
تکه

3967: Closest
نزدیکترین

3968: Discount
تخفیف

3969: Ladder
نردبان

3970: Jungle
جنگل

3971: Migration
کوچ

3972: Breathing
تنفس

3973: Invade
حمله

3974: Hurricane
طوفان

3975: Retailer
خرده فروش

3976: Classify
دسته بندی کردن

3977: Coup
کودتا

3978: Ambassador
سفیر

3979: Density
تراکم

3980: Supportive
حمایت

3981: Curiosity
حس کنجکاوی

3982: Skip
پریدن

3983: Aggression
تجاوز

3984: Stimulus
محرک

3985: Journalism
روزنامه نگاری

3986: Robot
ربات

3987: Dip
شیب

3988: Likewise
نیز

3989: Informal
غیر رسمی

3990: Persian
فارسی

3991: Feather
پر

3992: Sphere
حوزه

3993: Tighten
سفت شدن

3994: Boast
به رخ کشیدن

3995: Pat
اهسته دست زدن به

3996: Perceived
درک

3997: Sole
تنها

3998: Publicity
تبلیغات

3999: Unfold
باز کردن

4000: Well-being
تندرستی

اگر مشکلی در ترجمه بود در بخش نظرات بیان کنید تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *